Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Новини

На 11 и 12 юни 2022 година ще се проведе Традиционният народен събор “Света Троица”

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

СЛИВЕНСКА МИТРОПОЛИЯ

ЧИТАЛИЩЕ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ-1894” 

 

СТАТУТ

на Традиционния народен събор “Света Троица”

 

Дата: 11 юни 2022 година Начало: 09.30 часа

           12 юни 2022 година Начало: 09.30 часа

 

Традиционният народен събор се организира ежегодно край манастира “Света Троица” от Община Тополовград, Сливенска митрополия и читалище “Св. Св. Кирил и Методий-1894” – Тополовград.

Целите на Събора са възстановка, съхранение и популяризиране на богатото фолклорно наследство на България.

В събора могат да вземат участие певци, свирачи, танцьори, разказвачи на народни предания, инструментални, певчески, танцови и обредни групи, клубове за народни танци от цялата страна, които изпълняват автентичен български фолклор. Индивидуалните изпълнители и групи представят специфичната за техния регион /населено място/ традиционна култура с характерния словесен, музикален, танцов и пластичен диалект.

Изисквания за участие:

Колективи:

 1. Групи за народни обичаи – 12 минути
 2. Певчески групи – 2 песни – 6 минути
 3. Танцови групи – 3 до 5 танца – 8 минути
 4. Инструментални групи – 2 мелодии – 4 минути
 5. Група разказвачи – 3 до 5 забавни разказа – 5 минути

Индивидуални:

 1. Певци /с или без съпровод/ – 2 песни – 4 минути
 2. Инструменталисти – 2 мелодии – 4 минути
 3. Танцьори – 2 хора – 4 минути
 4. Разказвачи – до 3 забавни разказа – 4 минути 2

Критерии за оценка:

Традиционност на представяне. Индивидуалните певци и

инструменталисти представят две изпълнения – бавна и бърза

песен /мелодия/, а групите – с характерното за региона

отпяване или двуглас.

Местна специфика на слово, персонажи и аксесоари.

Автентично или съвременно шито облекло в народен стил.

/Изключения – само за клубове за народни танци/.

Участниците се разделят на две възрастови групи:

до 16 години

над 16 години

В рамките на Събора ще се проведе Показ на уникални автентични народни премени с класиране.

Изпълненията ще бъдат оценявани от компетентно жури.

На всички участници се връчват грамоти за участие, а на класираните – грамоти и парични премии.

Осигурена е специална награда за непозната автентична песен от региона на Югоизточна Тракия, представена на Събора за първи път. Кандидатите за участие в категория „Непозната песен“ прилагат към заявката за кандидатстване текста на песента.

          Заявките за участие в Събора се изпращат до Организационния комитет в срок до 3 юни 2022 година. Формуляра за кандидатстване може да изтеглите от сайта на Община Тополовград – www.topolovgrad.net

Пристигането и пребиваването на Събора „Света Троица“ е за сметка на организациите, представляващи фолклорните състави.

 

Адреси за кореспонденция:

6560 гр. Тополовград

Област Хасково

Площад “Освобождение” № 1

Общинска администрация

Гергана Стоева – 00359 883554140

e-mail: prosveta_1@abv.bg

 

Организаторите си запазват правото да фотографират, филмират, записват и излъчват представянето на участниците в събора /цялостно или фрагменти/ с цел реклама и архив на събора.

 

За съставите от община Тополовград Фолклорният празник на Събор „Света Троица“ е междинен етап за участие на Събора на българското народно творчество – Копривщица.

Файлове за изтегляне:

Кръгла маса на тема “Устойчиво управление на отпадъци в Община Тополовград”

Община Тополовград кани представители на образователните, социалните, културните институции, бизнеса и всички заинтересовани лица на 27.04.2022г. от 10:30 часа в залата на Общински съвет-Тополовград

Община Тополовград провежда кампания по раздаване на безплатни платнени торби за пазаруване на гражданите и насърчаване на тяхното използване

   Община Тополовград провежда кампания по раздаване на безплатни платнени торби за пазаруване на гражданите и насърчаване на тяхното използване. Също така разяснява предназначението на кафявите кофи, разположени на възлови места в града и се обръщаме към  всички жителите на град  Тополовград, с молба, да използват кафявите кофи само за  биоразградим отпадък, което ще позволи неговото компостиране на територията на община Тополовград.  Внимание се обръща и на ползите  от компостиране, а именно:  

 • Подпомага отглеждането на здрави плодове и зеленчуци;
 • Намалява градинските и домакинските отпадъци;
 • Отклонява материали от сметищата – остатъците от храна и боклука от двора представляват от 20 до 30 % от отпадъците на депото;
 • Превръща отпадъците в много полезен материал и подобрител на почвата;
 • Повишава способността на почвата да задържа водата;
 • Подпомага изпълнението на изискванията и целите за ограничаване на количеството депонирани битови биоразградими отпадъци.
 • Изпълнението на целите заложени в Европейското и Националното законодателство за ограничаване на количеството на депонираните биоразградими отпадъци

Кампаниите се провеждат в  близост до супермаркет „Карамфил“  и супермаркет „Ореха“ и всеки, който желае ще има възможност да се запознае с материалите и да получи платнена торба.

Дейността са изпълнява по проект: BG16M1OP002-2.009-0031-C01 „ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ОБРАЗУВАНЕТО НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ В ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД“, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА“ ОКОЛНА СРЕДА“ 2014 – 2020 ГОДИНА

На 15.04.2022г. ще бъде извършено третиране срещу бълхи, комари и кърлежи в гр. Тополовград

О Б Я В А  

За третиране на тревни площи /дезинсекция и дезакаризация/ на зелени площи в границите на гр. Тополовград

 

 На 15.04.2022г. ще бъде извършено третиране срещу бълхи, комари и кърлежи в гр. Тополовград. Зелените площи, които ще бъдат обработени са: озеленени и цветни алеи на центъра на града, зелени площи около Читалище ,,Св. Св. Кирил и Методий – 1894г.‘‘, градска градина до ДЛС, пл. „Ал. Стамболийски”, зелена площ на фонтана до ресторант ,,Динели‘‘ и Градски парк. Третираните терени ще бъдат обозначени с информационни табели за вида на използвания препарат, противоотровата, карантинен период, фирмата извършваща третирането и  телефон за контакт.

Общинска администрация – Тополовград предупреждава в обработените площи да не  влизат хора и животни, преди да изтече обозначения карантинен период.

При неблагоприятни метеорологични условия дните за третиране ще бъдат  променени.

 

  Общинска администрация Тополовград

 

Община Тополовград организира трети фолклорен фестивал “Сакарско хоро се вие” Тополовград 2022

Фестивалът ще се проведе на 21 май 2022 г. в Тополовград, обл. Хасково от 10.00 ч.

Право на участие имат всички любителски школи, клубове и състави, изучаващи български хора (от начинаещи до напреднали). Облеклото при представянето е пожелание на участниците. Всеки участник трябва да заплати такса в размер на 6.00лв.

Фестивалът ще се проведе в 3 части:

I част–Дефиле на участниците от площад „Шести септември“ Тополовград до площад „Освобождение” Тополовград

II част –пл. „Освобождение“ – Тополовград

Всеки танцов клуб  се представя с две хора, като едното е желателно да е от областта, от която е клубът, а другото – по техен избор. Общата продължителност е до 6 минути. Музикалният съпровод трябва  да бъде на CD или флаш-памет.

III част – Участниците изпълняват 6 общи хора от 6-те  фолклорни области, определени от организаторите. Хората се танцуват едновременно от всички участници.

Сворнато – Родопска фолклорна област

Малешевско – Пиринска фолклорна област

Дайчово – Северняшка фолклорна област

Трите пъти -Тракийска фолклорна област

Селско шопско – Шопска фолклорна област

Варненско – Добруджанска фолклорна област

Няма ограничение за броя на изпълнителите. За участието си всяка група ще получи – сувенир и грамота, а всеки участник – шалче и минерална вода от организаторите, които са по подадената предварително заявка.

ФАЙЛОВЕ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ:

В Община Тополовград ще се проведе кампания за засаждане на 1500 дръвчета по случай ,,Международния ден на Земята- 22 април‘‘

В Община Тополовград ще се проведе кампания за засаждане на 1500 дръвчета по случай ,,Международния ден на Земята- 22 април‘‘

 

 По повод Международния ден на земята Кметът на Община Тополовград г-н Божин Божинов и служители на Общинска администрация провеждат кампания по засаждане на 1500 дръвчета (Топола, Дъб и др.)

 В инициативата по залесяване ще се включат служители на Общинска администрация, както и учители и ученици от НУ ,,Св. Св. Кирил и Методий” гр.Тополовград.

 Фиданките са дарение от местната фирма ,,Баена – Атанас Баев”.

 Всеки, който желае да допринесе за подобряване на околната среда може да се включи в кампанията и да помогне, като доброволец.

 Кампанията по засаждане ще се проведе на 15.04.2022г. от 9:00ч. (Петък), сборен пункт – пл. ,,Освобождение‘‘ №1.

 

На 12.04.2022г. от 15:30ч. в малкия салон на читалище „Св.Св. Кирил и Методий- 1894“ се проведе представяне на детската книга на авторката Геновева Диманова „ПРИКАЗКА ЗА ДОБРОТО“

На 12.04.2022г. от 15:30ч. в малкия салон на читалище „Св.Св. Кирил и Методий- 1894“  се проведе представяне на детската книга на авторката Геновева Диманова „ПРИКАЗКА ЗА ДОБРОТО“ , с което бе открита Великденската програма организирана от Община Тополовград и читалище „Св.Св. Кирил и Методий- 1894“.

 Заповядайте и на 14.04.2022г. от 16:30ч. на откриването на ИЗЛОЖБА – ЖИВОПИС  на художника  Петко Дечев в изложбената зала на читалище „Св.Св. Кирил и Методий- 1894“.