Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Новини

На 29.09.2023г. касите на Местни данъци и такси ще работят с намалено работно време

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

   Община Тополовград Ви уведомява, че на 29.09.2023г. касите на Местни данъци и такси ще работят с намалено работно време: от 8.00 часа до 12.00 часа поради профилактика.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2023-2027 Г. НА МИГ СВИЛЕНГРАД-ТОПОЛОВГРАД

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА  ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

 

   УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Екипът на СНЦ „Местна инициативна група Свиленград-Тополовград“ има удоволствието да Ви покани на Обществено обсъждане на проекта на Стратегия за Водено от общностите местно развитие за програмен период 2023-2027 г.

Дейностите са част от изпълнението на проект „Разработване на стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на МИГ Свиленград Ареал и МИГ Тополовград“, във връзка с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД 50-137/13.04.2023 г. по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР за периода 2014 – 2020 г.

Общественото обсъждане ще се проведе на 6 октомври 2023 г., 14:00 часа-зала на Общински съвет-Тополовград.

За повече информация, e-mail адрес:migsvgrareal@abv.bg или на телефон: 0884574269.

   Очакваме Вашето активно участие!

Обява за третиране на зелени площи /дезинсекция и дезакаризация/ в границите на гр. Тополовград

 

 

О Б Я В А

 

За третиране на зелени площи /дезинсекция и дезакаризация/ в границите на гр. Тополовград

 

    От 26.09.2023г. до 28.09.2023г. ще бъде извършено третиране на зелените площи в град Тополовград срещу бълхи, комари и кърлежи.

    Третираните терени ще бъдат обозначени с информационни табели за вида на използвания препарат, противоотровата, карантинен период, фирмата извършваща третирането и телефон за контакт.

     Общинска администрация – Тополовград предупреждава в обработените площи да не влизат хора и животни преди да изтече обозначения карантинен период.

    При неблагоприятни метеорологични условия дните за третиране ще бъдат променени.

    Общинска администрация Тополовград

 

 

            

На 16.09.2023 г. (събота) ще се проведе националната кампания „Да изчистим България заедно“

   На 16.09.2023 г. (събота) ще се проведе националната кампания „Да изчистим България заедно“, в която Община Тополовград участва за пореден път.

   В тази връзка, всички, които желаят да се включат в почистването на нашата община в рамките на кампанията, да заповядат, в 9,00 часа на 16.09.2023 г. пред сградата на Община Тополовград. 

     Общината осигурява ръкавици и чували за смет.