Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Author: admin

Военно окръжие II степен – Хасково информира, че със заповед на министъра на отбраната на Република България са обявени 150 /сто и петдесет/ длъжности определени за приемане на СРОЧНА СЛУЖБА В ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ на български граждани

  №  Наименование на вакантната длъжност  Военно званиеВоенно формирование и място за изпълнение на службатаБ р о йОсновни изисквания на длъжността
Минимално образование и квалификацияМинимално ниво на достъп до класифицирана информация
1.Младши специалистРедник 3-ти клас Редник 2-ри клас Редник 1-ви класНВУ “Васил Левски“ – гр. Велико Търново  120Основно образование  Не се изисква
2.Младши специалист по артилерия и противовъздушна отбрана  Редник 3-ти клас Редник 2-ри клас Редник 1-ви класФакултет „Артилерия, ПВО и КИС“ – гр. Шумен  30Основно образование  Не се изисква

Начало на СРОЧНА СЛУЖБА В ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ – 07.09.2022г.

Кандидатите с постоянен адрес в област Хасково подават документи във Военно окръжие – Хасково, ул. „Ком“ № 3, в срок до 06.07.2022 г.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ: Тел: 038/60 45 50

Проведен конкурс за длъжността Директор на Общински Исторически музей – Тополовград

Съгласно протокол от 17.06.2022 год. на комисията за провеждане на конкурса за заемане на длъжността Директор на Общински исторически музей – Тополовград, назначена със заповед № 389/14.06.2022 год. на Кмета на Община Тополовград, резултатите от проведения конкурс са следните:

  1. След защита на писмена концепция за дейността и развитието на Общински исторически музей – Тополовград за период от пет години, подробно разработена за първата от тях и проведеното събеседване, комисията класира за успешно издържал конкурса: ВЕСЕЛИН СТОЯНОВ КЪЛВАЧЕВ.
  2. Съгласно разпоредбите на чл. 96 от КТ, чл. 28, ал. 6 от ЗКН и Правилата за провеждане на конкурс за длъжността  Директор на Общински исторически музей – Тополовград, предстои възникване на трудово правоотношение.

Пръскане срещу комари в град Тополовград на 21.06.22г.

Община Тополовград уведомява жителите, че на 21.06.2022г. от 21:00 часа ще бъде извършено аерозолно третиране срещу популацията на комари. Подлежащи на третиране са площи, разположени в регулационните граници на град Тополовград.

При неблагоприятни метеорологични условия дните за третиране ще бъдат  променени.

  Общинска администрация Тополовград

За третиране на зелени площи /дезинсекция и дезакаризация/ в границите на гр. Тополовград

На 16.06.2022г. и 17.06.2022г. ще бъде извършено третиране на зелените площи в град Тополовград срещу бълхи, комари и кърлежи.

Третираните терени ще бъдат обозначени с информационни табели за вида на използвания препарат, противоотровата, карантинен период, фирмата извършваща третирането и телефон за контакт.

            Общинска администрация – Тополовград предупреждава в обработените площи да не влизат хора и животни преди да изтече обозначения карантинен период.

При неблагоприятни метеорологични условия дните за третиране ще бъдат променени.

            Общинска администрация Тополовград