Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Author: Новини

През месец Януари Община Тополовград сключи Договор за безвъзмездна финансова помощ по проект „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд в община Тополовград“, финансиран от Фонд „Социална закрила“ за закупуване на автомобил за предоставяне на социални услуги, финансиран от Фонд „Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика

През месец Януари Община Тополовград сключи  Договор за безвъзмездна финансова помощ по  проект „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд в община Тополовград“, финансиран от Фонд „Социална закрила“ за закупуване на автомобил за предоставяне на социални услуги, финансиран от Фонд „Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика.

Чрез реализирането на проекта ще се  подпомогне социалната дейност в общината чрез закупуване на нов, неупотребяван лекотоварен автомобил за разнос на храна до потребителите на услугата „Топъл обяд“ на територията на община Тополовград. Домашният социален патронаж се утвърди като една от най-важните публични функции в условията на кризисната ситуация, пред която е изправено цялото общество. Целта е осигуряване на помощ и подкрепа, насочена към организиране на ежедневния живот на възрастните хора и лицата със специфични потребности, с оглед запазването им по-дълго време в тяхната обичайна домашна среда, както и ограничаване на социалната изолация и предотвратяване настаняването в институция.

Чрез осъществяване на дейността по проекта, Община Тополовград ще подобри транспортната база на Домашен социален патронаж, чрез закупуване на нов лекотоварен автомобил за разнос на храна до домовете на потребителите и ще осигури една  по-бърза и ефективна социална услуга.

Общият бюджет на проекта е 36 000.00 лв. с ДДС. Осигурените средства от   Фонд „Социална закрила“ възлизат на 31 680.00 лв. с ДДС и собствен принос –  в размер на 4 320.00 лв.

Община Тополовград стартира изпълнението на проект „Укрепване на общинския капацитет на община Тополовград“

                      МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА                          

Програма „Развитие на човешките ресурси“

Община Тополовград стартира изпълнението на проект „Укрепване на общинския капацитет на община Тополовград“

От 01.02.2023 г. в Община Тополовград стартира изпълнението на проект BG05SFPR002-2002 „Укрепване на общинския капацитет на община Тополовград” по програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г.

Целта на проекта е да подкрепи реформирането на системата на социалните услуги и улесняването на преходите към новите механизми на местно ниво, чрез развитие и укрепване на общинския капацитет на Община Тополовград. Предоставянето на интегрирана подкрепа от общините в изпълнение на правомощията им по Закона за социалните услуги (ЗСУ), Закона за хората с увреждания (ЗХУ) и Закона за личната помощ (ЗЛП) ще позволи плавното и безпроблемно въвеждане на реформите в областта на социалните услуги и личната помощ и ще ускори предоставянето на по ефективна, ефикасна и качествена грижа на лицата от най-уязвимите групи от населението ни.

По процедурата ще бъдат наети на 8 часов работен ден 2 лица на длъжност “Сътрудник социални дейности”.

Бюджетът на проекта е 43 761.00 лв.

Проектът ще се изпълнява 7 месеца, считано от 01.02.2023

Съобщение относно плащането от ползватели на имоти, с начин на трайно ползване „полски пътища” по КВС/КККР и „нефункциониращи канали”, попадащи в определените масиви за ползване на територията на община Тополовград за стопанската 2022/2023 г.

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД уведомява всички ползватели на имоти, с начин на трайно ползване „полски пътища” по КВС/КККР и нефункциониращи канали, попадащи в определените масиви  за ползване  на територията на община Тополовград, банковата сметка по която могат да заплатят дължимите суми, за стопанската 2022/2023 г., съгласно чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ, същите могат да бъдат заплатени  и в касата на ОбА-Тополовград .

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

Банкова сметка:

IBAN:  BG61STSA93008400942400   BIG : STSABGSF

Вид плащане: 447000

БАНКА ДСК ЕАД клон Тополовград

пл. „Освобождение” № 1

БУЛСТАТ 000970464

МОЛ: БОЖИН БОЖИНОВ

    Сумите следва да се внесат в едномесечен срок от издаването на заповедта по чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ.

Файлове за изтегляне (доброволни споразумения и Заповед)

Стартира изпълнението на проект: „Микро влажните зони – извор на живот за добруването на биоразнообразието и хората“

 Микро влажните зони – извор на живот за добруването на биоразнообразието и хората“

 

Възстановяване на чешми започва в община Тополовград

Стартира   изпълнението  на  проект: „Микро влажните зони – извор на живот за добруването на биоразнообразието и хората“. Финансирането на програмата се предоставя от EuroNatur чрез проекта BESTbelt, финансиран от Европейския съюз и EuroNatur. EuroNatur като председател на Европейския зелен пояс Асоциацията (EGBA). На 16 януари 2023  г. в Тополовград се проведе встъпителната среща на партньорите по проекта –  Община Тополовград и Българска фондация „Биоразнообразие“ (БФБ), с която стартираха дейностите, заложени в проектното предложения  за възстановяване на чешми и малки влажни зони в землището на с. Орешник. Заместник-кметът на Общината Данчо Трифонов, главният счетоводител Кирил Киров и членът на Управителния съвет на БФБ Росен Василев подписаха партньорско споразумение.

Проектът „Чешми и малки влажни зони – извор на живот за добруването на биоразнообразието и хората“ ще се изпълнява в периода януари 2023 – юни 2024 г. Предвидено е експертно проучване на състоянието на чешмите и малките водоеми в землището на с. Орешник, община Тополовград и възстановяване на поне 3 чешми и 1 влажна зона. Ще бъде потърсено знанието за това как се правят и поддържат такива съоръжения, ще бъдат обучени местни доброволци, които да се грижат за чешмите след края на проекта, а община Тополовград ще получи насоки за продължението на тези дейности. Необходимите средства в размер на 35 600 евро са осигурени от Европейския съюз в рамките на проекта BESTbelt.

Стара традиция на Балканите е да се градят чешми – в села, покрай пътища, в гори, в пасища. Тези чешми са в полза на хората, животновъдството и туризма, но са много важни за биоразнообразието. Коритата на чешмите, малките поточета и временни езерца покрай тях представляват микро-хабитати, които са жизнено важни за голям брой растения, насекоми, земноводни, птици.  Напоследък, много чешми в Сакар са изоставени и имат нужда от възстановяване и поддръжка. В условията на засушаване на климата, тяхното значение за хората и природата става още по-голямо. Участниците в проекта се надяват, че ще успят да помогнат за подобряване състоянието на чешмите и за запазване на местното знание, което е безценно.

Кметът на Община Тополовград г-н Божин Божинов връчи благодарствени писма на представители на институции и предприятия, взели участие в благотворителния Коледен базар на 21.12.2022г.

Кметът на Община Тополовград г-н Божин Божинов връчи благодарствени писма на представители на институции и предприятия, взели участие в благотворителния Коледен базар на 21.12.2022г. с произведени от тях хранителни продукти и предмети.  Той изрази своята признателност за оказаната подкрепа и пожела здраве и благополучие.

В навечерието на предстоящите светли Коледни и Новогодишни празници деца на служители от Община Тополовград получиха подаръци от Дядо Коледа и Снежанка

В навечерието на предстоящите светли Коледни и Новогодишни празници деца на служители от Община Тополовград получиха подаръци от Дядо Коледа и Снежанка. Това се случи в сградата на Общината на 20.12.2022г. 

        Белобрадият старец зарадва малчуганите с много изненади и им пожела да бъдат здрави и добри през Новата година.

        Подаръците са осигурени от г-н Божин Божинов – Кмет на Община Тополовград.

Коледният базар в Тополовград, който ще бъде разположен в  Централната градска градина ще бъде отворен  на 19.12.2022г.

Коледният базар в Тополовград, който ще бъде разположен в  Централната градска градина ще бъде отворен  с ден по – рано  на 19.12.2022г.  Тополовградчани и гостите на града ще имат възможност  да вкусят местни продукти, прясно приготвена храна и други лакомства, традиционно греяно вино, безалкохолни и алкохолни напитки.

   От 14:00ч. на пл. „Освобождение“  ще се проведе и Коледното детско шоу с участието на аниматори от „Проектираме щастие за Вас“.