Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Author: Новини

Важно съобщение от “ВиК”ЕООД гр.Хасково

В изпълнение на предписание с № 273/04.11.2021г. на РЗИ гр. Хасково относно установени отклонения в качеството на водата за питейно-битови цели по показател Естествен уран в община Тополовград – село Княжево и село Синапово.

„Вик“ ЕООД гр.Хасково предприе следните действия:

  1. Уведоми населението на село Княжево и село Синапово – община Тополовград да преустанови ползването на питейната вода за питейни нужди и приготвяне на храна до отстраняване на несъответствието и възстановяване качеството на водата за питейно-битови нужди.
  2. Осигурени са водоноски с изследвана вода от 06.11.2021г.,които са разпределени в следните пунктове:
  • В центъра на село Княжево (до кметството) от 9:30ч. до 12:30ч.
  • В центъра на село Синапово (до кметството) от 13:00ч. до 16:00ч.

От днес 21 октомври със Заповед № РД-01-856/19.10.2021г. на Министъра на здравеопазването се въвеждат нови противоепидемични изисквания

От днес 21 октомври със Заповед № РД-01-856/19.10.2021г. на Министъра на здравеопазването се въвеждат нови  противоепидемични изисквания.Заповедта може да видите от ТУК

Приемане на декларации за освобождаване от такса за сметосъбиране, сметоизвозване.

Декларацията по чл.18 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тополовград  за освобождаване от такса битови отпадъци в частта за сметосъбиране и сметоизвозване се подава от собствениците/ползвателите на имот, който няма да се ползва през цялата година, като срокът за това е до 31.10.2021, а за придобитите през годината имоти срокът е 2-месечен, считано от датата на придобиване.

Декларацията по чл.18 може да подадете в Община Тополовград, „Местни данъци и такси“стая №17.

Поздрав на Кмета на Община Тополовград г-н Божин Божинов по повод Деня на Независимостта

   Уважаеми съграждани, 

  22 септември 1908 г. остана в историята ни като най-величавото тържество на свободния дух, зрелостта, държавността и единението. Този ден начерта възхода на България и стана предшественик на демокрацията – пътя, който страната ни свободно избра. Път, който ни дава увереността и самочувствието на българи, на европейци, на достойна част от световната история.

  Всичко това би било немислимо без Деня на Независимостта!

  Пожелавам на Вас и на всички българи да отстояваме идеалите и да бъдем достойни наследници на нашите деди, да имаме тяхната мъдрост и далновидност, за да издигаме авторитета на България, следвайки пътя на изконните български идеали за свобода и независимост! Мъдрите уроци на миналото да ни бъдат най-вярната пътека към бъдещето!

  Дълбок поклон пред радетелите за българската Независимост!

  Честит празник!

На 23 и 24.09.2021г. ще бъде извършено третиране на зелените площи на град Тополовград срещу бълхи и кърлежи

 

О Б Я В А

 

За третиране на тревни площи срещу бълхи и кърлежи

в град Тополовград

  На 23 и 24.09.2021г. ще бъде извършено третиране на зелените площи на град Тополовград срещу бълхи и кърлежи. Третираните терени ще бъдат обозначени с информационни табели за вида на използвания препарат, противоотровата,карантинен период, фирмата извършваща третирането и телефон за контакт.

  Общинска администрация – Тополовград предупреждава в обработените площи да не   влизат хора и животни, преди да изтече обозначения карантинен период. При неблагоприятни метеорологични условия дните за третиране ще бъдат променени.

Акция за кръводаряване ще се проведе на 01.10.2021г. в Бизнес – център „Терзиева къща“

  На 01.10.2021г. от 08:30 до 11:30 часа в Бизнес – център „Терзиева къща“ гр.Тополовград ще се проведe акция за кръводаряване.

  Благородната инициатива се организира от  районен център по трансфузионна хематология гр. Стара Загора и е под мотото “Аз дарих кръв, направи го и ти”.

  Всички знаем, че кръвта е здраве и сила, а кръвопреливането за нуждаещите се пациенти има животоспасяващо значение. Мнозина от нас не са се замисляли за важността на кръводаряването до момент когато се наложи да се дари кръв на близък човек.

  Организаторите отправят призив към всички здрави хора ,които имат желание да направят добро, да дарят кръв и да подкрепят усилията на медицинските екипи в борбата за живота и здравето на тежко болни пациенти.

  Важно е желаещите да дарят кръв да се запишат предварително на телефон 0882315014 или в кметствата на селата до 29.09.21г. и в деня на акцията да носят своята лична карта.