Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Author: Новини

Съобщение относно плащането от ползватели на имоти, с начин на трайно ползване „полски пътища” по КВС и „нефункциониращи канали”, попадащи в определените масиви за ползване на територията на община Тополовград

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД уведомява всички ползватели на имоти, с начин на трайно ползване „полски пътища” по КВС/КККР и нефункциониращи канали, попадащи в определените масиви  за ползване  на територията на община Тополовград, банковата сметка по която могат да заплатят дължимите суми, за стопанската 2023/2024 г., съгласно чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ, същите могат да бъдат заплатени  и в касата на ОбА-Тополовград .

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

Банкова сметка:

IBAN:  BG61STSA93008400942400   BIG : STSABGSF

Вид плащане: 447000

БАНКА ДСК ЕАД клон Тополовград

пл. „Освобождение” № 1

БУЛСТАТ 000970464

МОЛ: БОЖИН БОЖИНОВ

Сумите следва да се внесат в едномесечен срок от издаването на заповедта по чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ .

Файлове за изтегляне:

Съобщение до гражданите на Община Тополовград от  Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“- МВР

С Ъ О Б Щ Е Н И E

ДО ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

           УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

           Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“- МВР е реализирала система за клетъчно излъчване и разпространение на съобщения за предупреждение на населението BG-ALERT (система за клетъчно излъчване и разпространение на съобщения за предупреждаване на населението)

          Преди въвеждането в редовна експлоатация на системата е необходимо да бъдат проведени тестове за техническа годност на регионален принцип в различни дни за изпращане на съобщения до мобилните устройства на крайните потребители през мрежите на мобилните оператори. След регионалните тестове ще бъде проведен и национален тест на територията на цялата страна.

         Във тази връзка от Общинска администрация Ви уведомяваме, че предстоящият тест на територията на област Хасково ще бъде проведен на 23.11.2023 г., в периода 12:00-12:30 ч., а Националният тест на 29.11.2023 г., в периода 12:00-12:30 ч.

         Тестовото съобщение се очаква да бъде получено на мобилните Ви устройства и ще бъде съпроводено със специфичен звуков сигнал и вибрация, дори и при активиран тих(безшумен) режим на устройството.

 

 

Поздрав от г-н Хараламби Мочев – ВрИД Кмет на община Тополовград по повод Деня на Народните будители!

      УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ,

      ДЕЙЦИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И КУЛТУРАТА,

      СКЪПИ УЧЕНИЦИ,

На Първи ноември България чества един от най-светлите си празници, посветен на делото на народните будители.

На този ден изразяваме своята почит към създателите и пазителите на българската духовност, отдаваме признание към духовните си учители, благодарение на които сме съхранили своята идентичност и култура.

Всяко време има своите будители. Съвременните будители сте Вие – българските учители, читалищните и музейните дейци, творците, самодейците. На всички Вас, които сте се посветили на образованието и културата в община Тополовград, желаем здраве и духовна енергия, за да служите с чест на достойната си мисия! Вие сте добър пример за обществото, в което живеем и за бъдещите поколения!

Скъпи ученици, нека народните будители озаряват Вашия път към знанието и родолюбието!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!