Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Уведомление за ИП за “Изграждане на автоматизирана система за капково напояване и резервоар за съхранение на вода в ПИ №53802.16.5 и №53802.16.31,находящи се в землището на с.Орешник,общ.Тополовград, с възложител:Стоян Ангелов Стоянов