Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

LeftMenu-Обяви

Налагане на наказание обществено порицание

На основание чл. 62, т. 2 от НК, МКБППМН – Тополовград  налага наказание  ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ на непълнолетния Богдан Атанасов Богданов от с. Радовец, във връзка с нарушение по чл. 35, т. 3, от Наредбата на ОбС – Тополовград за опазване на обществения ред, чистотата, безопасността на движението и пожарната  и  аварийна безопасност в община Тополовград , свързано с навлизане с ППС /фреза/ с прикачено ремарке в парка на селото до площад „Иван Инджов“.

Наказанието ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ се изпълнява,

Съгласно АУАН АД 065311/08.09.2022г., на РУ Тополовград, съставен по Наредбата на ОбС – Тополовград.

 

 

Обява на офис за военен отчет

О Б Я В А

                    Офис за военен отчет Ви информира:

Със заповед на Началника на ВВМУ „ Н.Й. Вапцаров“ №131/30.8.2022г.са обявени 3 матроски длъжности  за лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

Срок за подаване на документите – 14.10.2022г.

2. Със заповед № 3-РД-576/24.08.2022 г. на командира на СКС са обявени 18(осемнадесет) вакантни длъжности за войници в Съвместното командване на силите, които следва да се заемат от лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

Срок за подаване на документите – 20.09.2022 г. 

3. Със заповед №РД-356/15.08.2022г.на командира на НГЧ са обявени 60 войнишки длъжности които следва да се заемат от лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

 Срок за подаване на документите – 03.10.2022 г. 

Информация за условията, документите и подробности за участие в конкурсите  може да получите в Общинска администрация (офис за военен отчет) или на телефон 0885945388 и 037382623.

Уведомление за ИП за ,,Изграждане на цех за сглобяване на панели за производство на електричество (соларни панели) и фотоволтаична електроцентрала с мощност до 400 kW ‘‘ в поземлен имот с идентификатор 11435.17.18 по КККР на с. Владимирово, Община Тополовград, обл. Хасково, с възложител ,,Биопродукт плюс‘‘ ЕООД

Обява за пръскане срещу комари в град Тополовград

О Б Я В А

За пръскане срещу комари в град Тополовград

Община Тополовград уведомява жителите, че на 26.08.2022г. от 21:00 часа ще бъде извършено аерозолно третиране срещу популацията на комари. Подлежащи на третиране са площи, разположени в регулационните граници на град Тополовград.

При неблагоприятни метеорологични условия дните за третиране ще бъдат  променени.

  Общинска администрация Тополовград

Проект за поемане на дългосрочен инвестиционен общински дълг от Община Тополовград

Проект за приемане на Правилник на Община Тополовград за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ

Проект за приемане на Правилник на Община Тополовград за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ

 

         На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от датата на публикуване за предложения и становища по настоящия Проект за  приемане на Правилник на Община Тополовград за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ.

         Предложенията могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Тополовград – информационен център на адрес гр.Тополовград, обл.Хасково, пл.“Освобождение“ № 1 или на следния електронен

адрес: obshtina@topolovgrad.bg;