Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

LeftMenu-Обяви

Военно окръжие – Хасково информира, че със заповед на министъра на отбраната на Република България са обявени 127 /сто двадесет и седем/ вакантни  длъжности за служба в доброволния резерв, във военни формирования от състава на Военноморските сили и Централно военно окръжие, които могат да се заемат от български граждани, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, чрез провеждане на конкурс

О Б Я В А

Военно окръжие – Хасково информира, че със заповед на министъра на отбраната на Република България са обявени 127 /сто двадесет и седем/ вакантни  длъжности за служба в доброволния резерв, във военни формирования от състава на Военноморските сили и Централно военно окръжие, които могат да се заемат от български граждани, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, чрез провеждане на конкурс

За Централно военно окръжие – общо 7 длъжности:

Военно окръжие II степен Търговище – 1 длъжност

Военно окръжие I степен Стара Загора – 1 длъжност

Военно окръжие II степен  Ямбол – 1 длъжност

Военно окръжие I степен  София  –  2 длъжности

Военно окръжие II степен  Благоевград – 1 длъжност

Военно окръжие II степен  Перник – 1 длъжности

За Военноморски сили – общо 120 длъжности:

Военно формирование 22 580 Варна -1 длъжност

Военно формирование 38 010 Варна – 59 длъжности

Военно формирование 22 480  Бургас – 51 длъжности

Военно формирование 18 360 Бургас – 3 длъжности

КАНДИДАТИТЕ С ПОСТОЯНЕН АДРЕС В ОБЛАСТ ХАСКОВО ПОДАВАТ ДОКУМЕНТИ ВЪВ ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – ХАСКОВО  В СРОК ДО 29.07.2022 г.

Кандидатите за служба в доброволния резерв трябва да отговарят на следните изисквания:

Да са пълнолетни граждани на Република България и да нямат друго гражданство;

Да са годни и психологически пригодни за служба в доброволния резерв;

Да притежават образование, съответстващо на длъжността;

Да не са осъждани за умишлено престъпление от обща характер, независимо от реабилитацията;

Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „Уволнение“;

Да не са навършили пределна възраст за служба в доброволния резерв и да им остават не по-малко от две години до навършване на пределна възраст за служба в доброволния резерв;

Да не са назначени по  трудово или служебно правоотношение в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, както и да не са отсрочени от повикване във въоръжените сили при мобилизация.

 

Кандидатите с постоянен адрес в област Хасково подават документи във Военно окръжие – Хасково, ул.”Ком” № 3 или в офис за военен отчет  община Харманли стая №100

 

 

За допълнителна информация: тел.0885945388

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Командване на логистична поддръжка за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

О Б Я В А

За провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Командване на логистична поддръжка за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

 

Със заповед на командира на Командване на логистична поддръжка са обявени  13 /тринадесет/ вакантни  длъжности за войници във:

Военно формирование 52 480 – София

 • МЛАДШИ ШОФЬОР – 4 вакантни места, средно образование, СУ на МПС с категория „С“, „D“, „D“ + „Е“
 • МЛАДШИ ШОФЬОР – 5 вакантни места, средно образование, СУ на МПС с категория „С“
 • МЛАДШИ ШОФЬОР – 1 вакантно място, средно образование, СУ на МПС с категория „С“ + „Е“
 • ПОМОЩНИК –ГОТВАЧ – 1 вакантно място, средно образование, курс за готвач и СУ на МПС с категория „С“

 

Военно формирование 22 720 – Смядово

 • МЛАДШИ ПОЖАРНИКАР – 1 вакантно място, средно образование, курс за пожарникар, СУ на МПС с категория „С“
 • МЛАДШИ СПЕЦИАЛИСТ ПО ОСИГУРЯВАНЕ С МАТЕРИАЛНИ СРЕДСТВА – 1 вакантно място, СУ на МПС с категория „С“

 

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ :  17.06.2022г.

 

Конкурсът ще се проведе в периода от 25.07.2022г. до 05.08.2022г. във в.ф. 52 480 – София и в.ф. 22 720 – Смядово и включва: изпит по физическа подготовка, тест за проверка на общата култура на кандидатите и събеседване

 

 

Кандидатите с постоянен адрес в област Хасково подават документи във Военно окръжие – Хасково, ул.”Ком” № 3 или в офис за военен отчет  община Харманли стая №100

 

За допълнителна информация: тел.0885945388

Проект за приемане на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Тополовград и реда за издаване на сертификат за инвестиция клас В

Дата на публикуване: 13.04.2022г.

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от датата на публикуване за предложения и становища по настоящия проект за приемане на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Тополовград и реда за издаване на сертификат за инвестиция клас В.

Предложенията могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Тополовград –информационен център на адрес гр.Тополовград, обл.Хасково, пл.“Освобождение“ № 1 или на следния електронен адрес: obshtina@topolovgrad.bg

Файлове за изтегляне:

Обява за третиране на тревни площи /дезинсекция и дезакаризация/ на зелени площи в границите на гр. Тополовград в периода 18.04-21.04.2022г.

О Б Я В А

За третиране на тревни площи /дезинсекция и дезакаризация/ на зелени площи в границите на гр. Тополовград

 

В периода между 18.04-21.04.2022г. ще бъде извършено третиране на зелените площи на град Тополовград срещу бълхи, комари и кърлежи. Третираните терени  ще бъдат обозначени с информационни табели за вида на използвания препарат, противоотровата,карантинен период, фирмата извършваща третирането и  телефон за контакт.

            Общинска администрация – Тополовград предупреждава в обработените площи да не  влизат хора и животни, преди да изтече обозначения карантинен период.

При неблагоприятни метеорологични условия дните за третиране ще бъдат  променени.

 

  Общинска администрация Тополовград

 

Обява на Военно окръжие II степен Хасково за петдесет вакантни длъжности за войници

О Б Я В А

Военно окръжие II степен – Хасково информира, че със заповед на командира на Националната гвардейска част са обявени 50 /петдесет/ вакантни длъжности за войници

 • ГВАРДЕЕЦ – 40 вакантни длъжности, средно образование

изисквания за ръст: 175-185 см., БМИ от  20-30%, без белези и татуировки по видимите части на тялото

 • НОМЕР ОТ РАЗЧЕТ – 1 вакантна длъжност, средно образование
 • МЛАДШИ ОХРАНИТЕЛ – 1 вакантна длъжност, средно образование
 • МЛАДШИ ШОФЬОР – 2 вакантни длъжности, средно образование;

Водач на МПС с категория „D

 • МЛАДШИ ШОФЬОР – 1 вакантна длъжност, средно образование;

Водач на МПС с категория „С + Е

 • МЛАДШИ ШОФЬОР – 5 вакантни длъжности, средно образование;

Водач на МПС с категория „С

КАНДИДАТИТЕ С ПОСТОЯНЕН АДРЕС В ОБЛАСТ ХАСКОВО

ПОДАВАТ ДОКУМЕНТИ ВЪВ ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – ХАСКОВО В СРОК ДО : 21.04.2022 г.

Конкурсът ще се проведе на 26 и 27 май 2022 г. в Националната гвардейска част – София  и включва: изпит за определяне на физическата годност, тест за проверка на общата култура, събеседване с кандидатите

 

Необходимо е кандидатите да отговарят на изискванията на чл. 141 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България:

 • Да притежават образование, съответстващо на изискванията за длъжността;
 • Да не са по-възрастни от 40 години;
 • Да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба;
 • Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
 • Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
 • Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение“;
 • Да нямат друго гражданство;

На военна служба могат да се приемат и лица, изпълнявали военна  служба/кадрова военна служба/ при условие, че:

 • Не са били освободени по дисциплинарен ред;
 • Кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването им от военна служба;
 • Към датата на приемане на военна служба им остават не по-малко от 5 години до навършване на пределна възраст по чл.160 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България за военното звание, изискващо се за заемане на длъжността;

За контакти и допълнителна информация:  тел: 038/60 45 50 или на място във Военно окръжие II степен – Хасково – ул. „Ком“ № 3.

Обява на Военно окръжие II степен Хасково за две вакантни войнишки длъжности

О Б Я В А

Военно окръжие II степен  Хасково информира, че със заповед на началника на Национален военен университет „Васил Левски“ – гр. Велико Търново са обявени 2 /две / вакантни войнишки длъжности

ВАКАНТНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ СА ВЪВ  В.Ф. 52400 – НВУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“

ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 • МЛАДШИ ОПЕРАТОР НА ЕИТ
 • ТЕХНИК ПО РЕМОНТ НА ИНФРАСТРУКТУРА

Срок за подаване на документи : 29.04.2022 г.

Необходимо е кандидатите да отговарят на изискванията на чл.141 от Закона за отбраната и въоръжените сили  на Република България:

 • Да притежават образование, съответстващо на изискванията за длъжността;
 • Да не са по-възрастни от 40 години;
 • Да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба;
 • Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
 • Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
 • Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение“;
 • Да нямат друго гражданство;

На военна служба могат да се приемат и лица, изпълнявали военна служба/кадрова военна служба/ при условие, че:

 • Не са били освободени по дисциплинарен ред;
 • Кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването им от военна служба;
 • Към датата на приемане на военна служба им остават не по-малко от 5 години до навършване на пределна възраст по чл. 160 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България за военното звание, изискващо се за заемане на длъжността;

За контакти и допълнителна информация:  тел: 038/60 45 50 и 037382623 на място Офис за военен отчет община Харманли стая№100 или във Военно окръжие Хасково – ул. „Ком“ №3

Проект за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Тополовград, приета с Решение № 259/30.07.2021г. от Общински съвет -Тополовград публикувана на 06.08.2021г.

Дата на публикуване: 05.04.2022г.

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считано от датата на публикуване за предложения и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Тополовград, приета с Решение № 259/30.07.2021 год. от Общински съвет- Тополовград публикувана на 06.08.2021 г. Предложенията могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Тополовград –информационен център на адрес гр.Тополовград, обл.Хасково, пл.“Освобождение“ № 1 или на следния електронен адрес: obshtina@topolovgrad.bg

Файлове за изтегляне:

Съобщение за публично обявяване, съгласно чл.62а, ал.1 и ал.2 от Закона за водите за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект-р.Тунджа, представляваща ПИ с идентификатор 27382.78.103, 27382.78.215, 37407.30.321 с Н.Т.П “водно течение, река”

Решение № XA-EO-23/2022г. на РИОСВ-Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за”Изработване на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване на ПИ с пл.№1787 по ПУП на гр.Тополовград,общ.Тополовград, обл.Хасково с цел изграждане на фотоволтаична централа с мощност до 1,5 MW”

Документ за изтегляне: