Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект река Тунджа, представляваща ПИ с идентификатори 68583.142.688, 68583.21.56,68583.137.552