Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Решение № ХА-EO-125/2023г. на директора на РИОСВ-Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за ”Изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ I-432, II-432, III-432, IV-432, кв.43 по ПУП на с.Хлябово, общ.Тополовград, с цел обединяване на имотите в един общ проектен УПИ I-432, кв.43 и промяна на предназначението му “за фотоволтаична централа” с възложител “Хатанга” ЕООД