Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Решение за преценяване на необходимост от извършване на ЕО за ,,Проект за частична промяна на действащия ПУП- ПРЗ на с. Хлябово в обхват ПИ с пл. №297 (отредени УПИ I- 297 I и УПИ III- 297), кв. 47, с. Хлябово, общ. Тополовград, обл. Хасково”