Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Протокол от заседание на комисия назначена със Заповед – РД-07-36/18.06.2024 г. на Директора на ОД “Земеделие”-Хасково, във връзка с процедура по чл.37и, ал.10 от ЗСПЗЗ

Да се публикува този документ!