Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Военно окръжие II степен – Хасково информира, че със заповед на министъра на отбраната на Република България са обявени 150 /сто и петдесет/ длъжности определени за приемане на СРОЧНА СЛУЖБА В ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ на български граждани

  №  Наименование на вакантната длъжност  Военно званиеВоенно формирование и място за изпълнение на службатаБ р о йОсновни изисквания на длъжността
Минимално образование и квалификацияМинимално ниво на достъп до класифицирана информация
1.Младши специалистРедник 3-ти клас Редник 2-ри клас Редник 1-ви класНВУ “Васил Левски“ – гр. Велико Търново  120Основно образование  Не се изисква
2.Младши специалист по артилерия и противовъздушна отбрана  Редник 3-ти клас Редник 2-ри клас Редник 1-ви класФакултет „Артилерия, ПВО и КИС“ – гр. Шумен  30Основно образование  Не се изисква

Начало на СРОЧНА СЛУЖБА В ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ – 07.09.2022г.

Кандидатите с постоянен адрес в област Хасково подават документи във Военно окръжие – Хасково, ул. „Ком“ № 3, в срок до 06.07.2022 г.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ: Тел: 038/60 45 50