Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Почасова грижа

„Детски кът“ отново ще посреща децата на служителите от Община Тополовград

„Детски кът“ отново ще посреща децата на служителите от Община Тополовград

 От 21.03.2022 г. ще отвори отново врати „Детски кът“, създаден по проект „Осигуряване на почасова грижа на децата на служителите в Община Тополовград” по процедура чрез подбор BG05M9OP001-1.096 „Детски кътове“. Проектът е насочен към осигуряване на почасови грижи за децата на служителите в община Тополовград.

 В обособените отделни зони и създадената приятна среда за работа на децата от различните възрастови групи се осигуряват ежедневни интересни занимания със закупените детски масички, столчета,  игри, пъзели, дъски за рисуване, игри за малки и големи – конструктори, магнити, комплекти за рисуване – флумастери, моливи, бои, пластилини, книжки, енциклопедии и др.

 Посредством изпълнението на проекта на работещите родители, ще се гарантира осигурена грижа за техните деца, дори при настъпване на извънредни обстоятелства. Изпълнението на дейностите по проекта ще подпомогне родителите в грижите за децата им, като по този начин ще допринесе за тяхната по-добра професионална реализация, а от друга страна ще повиши производителността на труда в общината, като се намали броя на закъсненията и отсъствията от работа и се повиши мотивацията на заетите лица (родители), а всичко това резултира в по-качествена заетост. Проектът ще осигури правата на родителите до подходящ достъп до услуги за полагане на грижи за децата им чрез прилагане на допълващи мерки към формалната система на предучилищното и училищното образование.


BG05M9OP001-1.096”Детски кътове“
Проект: “Осигуряване на почасова грижа на децата на служителите в Община Тополовград“
Договор № BG05M9OP001-1.096-0018-С01
Процедурата се осъществява с подкрепата на Европейския социален фонд

 

„Детски кът“  посреща децата на служителите от Община Тополовград

„Детски кът“  посреща децата на служителите от Община Тополовград

  От 26.07.2021 г. обученият персонал на „Детски кът“, създаден по проект „Осигуряване на почасова грижа на децата на служителите в Община Тополовград” по процедура чрез подбор BG05M9OP001-1.096 „Детски кътове“, посреща  децата на служителите от Община Тополовград.  Проектът е насочен към осигуряване на почасови грижи за децата на служителите в община Тополовград.

  В новосъздадения Детски кът са обособени отделни зони за деца от различните възрастови групи. Създадена е приятна среда за работа на децата, осигурявайки им  ежедневни интересни занимания. Удобства на децата създава закупеното по проекта  детско оборудване. Малчуганите сe радват на интересни игри, пъзели, конструктори, магнити, комплекти за рисуване – флумастери, моливи, бои, пластилини, книжки, енциклопедии и др.

  Посредством изпълнението на проекта на работещите родители, ще се гарантира осигурена грижа за техните деца, дори при настъпване на извънредни обстоятелства. Изпълнението на дейностите по проекта ще подпомогне родителите в грижите за децата им, като по този начин ще допринесе за тяхната по-добра професионална реализация, а от друга страна ще повиши производителността на труда в общината, като се намали броя на закъсненията и отсъствията от работа и се повиши мотивацията на заетите лица (родители), а всичко това резултира в по-качествена заетост. Проектът ще осигури правата на родителите до подходящ достъп до услуги за полагане на грижи за децата им чрез прилагане на допълващи мерки към формалната система на предучилищното и училищното образование.

  Общият размер на финансовата помощ за реализиране на гореописаната инвестиция  е 149 800,00 лв.  Срок за изпълнение – 14 месеца.


BG05M9OP001-1.096”Детски кътове“
Проект: “Осигуряване на почасова грижа на децата на служителите в Община Тополовград“
Договор № BG05M9OP001-1.096-0018-С01
Процедурата се осъществява с подкрепата на Европейския социален фонд

 

Отвори врати “Детски кът”

Отвори врати „Детски кът“

 От 26.07.2021 г. отвори врати „Детски кът“, създаден по проект „Осигуряване на почасова грижа на децата на служителите в Община Тополовград” по процедура чрез подбор BG05M9OP001-1.096 „Детски кътове“. Проектът е насочен към осигуряване на почасови грижи за децата на служителите в община Тополовград.

 Детският кът е позициониран в Североизточното крило на втори етаж на общинска сграда/бивша детска ясла, предоставен за ползване по проекта. В помещение са обособени отделни зони за работа на назначените възпитатели с различните възрастови групи. Осигурено е необходимото обзавеждане и оборудване на помещението за полагане на почасови грижи за деца. За създаване на приятна среда за децата и осигуряване на ежедневни интересни занимания, бяха закупени детски масички, столчета, игри, пъзели, дъски за рисуване, игри за малки и големи – конструктори, магнити, комплекти за рисуване – флумастери, моливи, бои, пластилини, книжки, енциклопедии и др.

 Създаването на детския кът ще подпомогне родителите в грижите за децата им, като по този начин ще допринесе за тяхната по-добра професионална реализация, а от друга страна ще повиши производителността на труда в общината, като се намали броя на закъсненията и отсъствията от работа и се повиши мотивацията на заетите лица (родители), а всичко това резултира в по-качествена заетост.

Заповядайте при нас !


BG05M9OP001-1.096”Детски кътове“
Проект: “Осигуряване на почасова грижа на децата на служителите в Община Тополовград“
Договор № BG05M9OP001-1.096-0018-С01
Процедурата се осъществява с подкрепата на Европейския социален фонд

“Осигуряване на почасова грижа за децата на служителите в Община Тополовград”

“Осигуряване на почасова грижа за децата на служителите в Община Тополовград”

Цел: Изпълнението на проекта ще осигури балансът между работата и личния живот чрез по-доброто съвместяване на семейния и професионалния живот на заетите родителите и повишено равнище на тяхната икономическа активност, едновременно с което ще се създадат необходимите предпоставки за полагане на пълноценни грижи към деца им, докато те извършват трудовата си дейност.

Стойност:149 800,00лв.

Продължителност:14 месеца 

Финансираща организация:ОП РЧР

Дата на стартиране:01.06.2021г.