Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Интегрирани мерки в подкрепа на децата

Покана за информационна среща във връзка с реализирането на Проект „Интегрирани мерки в подкрепа на децата в община Тополовград“ по процедура BG05SFPR002-2.003 “Бъдеще за децата ”, по Програма „Развитие на човешките ресурси 2021-2027“

Обява за провеждане на конкурс за подбор и назначаване на персонал за предоставяне на интегрирани здравно – социални услуги по Проект „Интегрирани мерки в подкрепа на децата в община Тополовград“, съгласно Договор № BG05SFPR002-2.003-0031-C01

Файл за изтегляне: