Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Избори за президент на РБ


 
График за получаване на бюлетини и изборни книжа от СИК за избори за президент и вицепрезидент и за народно събрание на 14.11.2021г.


Обучение на членовете на СИК на територията на двадесет и девети изборен район- Хасково от РИК 29-Хасково


 РЕШЕНИЕ № 129- ПВР/НС- Хасково, 04.11.2021г., относно началния час на провеждането на онлайн обучението на СИК чрез платформата Microsoft Teams


Обучителен клип предназначен за работата на СИК с машините за гласуване в предизборния и изборния ден.

Обучителен клип предназначен за работата на СИК с машините за гласуване в предизборния и изборния ден.
ВИДОВЕ ЗАЯВЛЕНИЯ, МЯСТО НА ПОДАВАНЕ И СРОКОВЕ

Срок: до 30.10.2021 година

Срок: до 06.11.2021 година

Прилага се документ на ТЕЛК, НЕЛК.  

Срок: до 30.10.2021 година

Гражданите могат да подават горепосочените заявления всеки работен ден от 08.00  до 17.00 часа:

– в Центъра за информационно  обслужване на община Тополовград  пл. „Освобождение” № 1;

 – в кметствата и кметските наместничества на Община Тополовград.


Разяснителна кампания -Как да гласуваме на предстоящите избори за ПВ/НС на 14.11.2021г.

Симулатор на машинно гласуване  


Всеки гражданин на община Тополовград ще има възможност да се запознае и да гласува пробно на позиционирана специализирана машина за гласуване за предстоящите избори за Президент и Вицепрезидент и Народно събрание на 14 ноември 2021г.

Разяснителната кампания ще се проведе по следния график:

– 28.10.2021г.- село Хлябово от 12.00 до 15.00 часа в залата на кметството;

– 29.10.2021г.- село Орешник от 9.00 до 12.00 часа в залата на кметството;

– 29.10.2021г. – село Устрем от 13.00 до 16.00 часа в залата на кметството;

– 30.10.2021г. –  село Радовец от 10.00 до 12.00 часа в читалището;

– 30.10.2021г. – село Синапово от 13.00 до 16.00 часа в залата на кметството;

– 31.10.2021г. – село Орлов дол от 10.15 до 11.30 часа в залата на кметството;

– 31.10.2021г./неделя/ от 8.00 до 10.00 часа в „Център за информация и услуги“ – ет.1 в сградата на Общинска администрация Тополовград, пл.„Освобождение“ № 1.
Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ 

На 30.10.2021 година е краен срок за подаване на заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на РБългария и за народни представители на 14 ноември 2021 година.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС В ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК

(Приложение № 30

Предварителните избирателни списъци са изготвени по постоянен адрес на лицата. Гражданите, които имат постоянен и настоящ адрес в различни населени места, могат да подадат заявление да бъдат включени в избирателния списък по настоящ адрес. 

Място на подаване: в „Информационен център за обслужване на граждани“-гр. Тополовград и във всички кметства в община Тополовград. 

Заявлението се подава лично, на e-mail: oba_top.grad@abv.bg или на сайта на ГД  ГРАО.

Сайта на Главна Дирекция “Гражданска Регистрация и Административно Обслужване” към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, за справки в избирателните списъци е активен.

Сайтът е достъпен на адрес:  http://www.grao.bg/elections/

Чрез този сайт гражданите могат:

Да направят справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване.

Да подадат електронно заявление за гласуване по настоящ адрес,  ако населеното място на настоящия им адрес е различно от населеното място на постоянния им адрес, чрез страницата https://regna.grao.bg/. 

Възможности за справка 

Чрез този сайт:

По ЕГН.(По-лесен, бърз и препоръчван начин)

Тази справка включва името на лицето, номера на избирателната му секция и мястото на гласуване за тази секция.

По Адрес.

След въвеждане на даден адрес като резултат се показва избирателната секция и мястото за гласуване на избирателите от този адрес.

Чрез телефон:

Мобилен: Изпраща се SMS на единен номер 18429 и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

Стационарен: Избира се 0800 1 4726 (по-лесно се запомня като 0800 1 GRAO). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.


Покана за консултация с политическите партии и коалиции за определяне на СИК за Избори за президент и народни представители на 14.11.2021г.


Решения на РИК


Решения на ЦИКЗаповед №549 за определяне на места за обявяване на предварителни избирателни списъциЗаповед за образуване на избирателни секции за избори за президент и народни представители на 14.11.2021г.