Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Новини

От 22.02.2021г./Понеделник/ ще бъде възобновен общественият превоз на пътници по автобусни линии от общинската транспортна схема, съгласно маршрутно разписание

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД,

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ ОТ 22.02.2021 г. /ПОНЕДЕЛНИК/ ЩЕ БЪДЕ ВЪЗОБНОВЕН ОБЩЕСТВЕНИЯТ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ ОБЩИНСКАТА ТРАНСПОРТНА СХЕМА, СЪГЛАСНО МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ, КАКТО СЛЕДВА : 

 1. 1.ТОПОЛОВГРАД – С.РАДОВЕЦ

Тополовград/07:30 ч./ – с.Орешник /07:35 ч./ – р-н с.Капитан Петко войвода /07:39 ч./ – с.Мрамор /07:44 ч./ – р-н с.Срем /07:53 ч./ – с.Устрем /07:57 ч./- с.Радовец /08:17 ч./- изпълнява се само в работни дни и обратно,

с.Радовец /08:18 ч./ –   с.Устрем /08:37 ч./ – с.Срем /08:46 ч./ – р-н с.Срем /08:52/ – с.Мрамор /09:03ч./ – р-н с.Капитан Петко войвода /09:09 ч./ – с.Орешник /09:13ч./ – Тополовград/09:20ч./ 

2.ТОПОЛОВГРАД – С.РАДОВЕЦ

Тополовград /07:30ч./- с.Орешник /07:35ч/ – р-н с.Капитан Петко войвода /07:39 ч./ -с.Капитан Петко войвода /07:47ч./- – с.Мрамор /07:56ч./ – р-н с.Срем /08:05ч./ – с.Устрем /08:09/- с.Радовец /08:29ч./-   изпълнява се само събота и неделя        и обратно,

с.Радовец /08:30ч./-   с.Устрем /08:49/-р-н с.Срем /08:52 ч./- с.Мрамор /09:03ч./ – р-н с.Капитан Петко войвода /09:09/- с.Орешник /09:13 ч./ – Тополовград /09:20 ч./

3.ТОПОЛОВГРАД – С.РАДОВЕЦ

Тополовград/14:00 ч./ – с.Орешник /14:05 ч./ – р-н с.Капитан Петко войвода /14:09 ч./ – с.Капитан Петко войвода /14:17 ч./ – с.Мрамор /14:26 ч./ – р-н с.Срем /14:35 ч./ – с.Устрем /14:39 ч./- с.Радовец /14:59ч./- изпълнява се понеделник, сряда, четвъртък и събота и обратно,

с.Радовец /15:00 ч./ –   с.Устрем /15:18 ч./ –– р-н с.Срем /15:21 ч./ – с.Мрамор /15:30 ч./ – р-н с.Капитан Петко войвода /15:35 ч./ – с.Орешник /15:39 ч./ – Тополовград/15:45 ч./

4.ТОПОЛОВГРАД – С.ПРИСАДЕЦ

Тополовград/14:00 ч./ – с.Орешник /14:05 ч./ – р-н с.Капитан Петко войвода /14:09 ч./ – с.Капитан Петко войвода /14:17 ч./ – с.Мрамор /14:26 ч./ – р-н с.Срем /14:35 ч./ – с.Устрем /14:39 ч./- с.Радовец /14:59ч./-с. Филипово /15:03 ч./- с.Присадец /15:09 ч./ изпълнява се вторник и петък и обратно,

с.Присадец /15:10/ – с.Филипово /15:15 ч. – /-с.Радовец /15:20 ч./ –   с.Устрем /15:39 ч./ –– р-н с.Срем /15:42 ч./ – с.Мрамор /15:51 ч./ – р-н с.Капитан Петко войвода /15:56 ч./ – с.Орешник /16:00 ч./ – Тополовград/16:06 ч./

5.ТОПОЛОВГРАД – С.ПРИСАДЕЦ

Тополовград/13:15 ч./ – с.Орешник /13:20 ч./ – р-н с.Капитан Петко войвода /13:23 ч./ – с.Мрамор /13:28 ч./ – р-н с.Срем /13:37 ч./ – с.Устрем /13:40 ч./- с.Радовец /13:55ч./-с. Филипово /14:00 ч./- с.Присадец /14:06 ч./ изпълнява се само неделя и обратно,

с.Присадец /14:07/ – с.Филипово /14:12 ч. – /-с.Радовец /14:17 ч./ –   с.Устрем /14:32 ч./ –– р-н с.Срем /14:35 ч./ – с.Мрамор /14:44 ч./ – р-н с.Капитан Петко войвода /14:49 ч./ – с.Орешник /14:52 ч./ – Тополовград/14:58 ч./

6.ТОПОЛОВГРАД – С. ВЛАДИМИРОВО

Тополовград /07:30 ч./ – р-н с.Сакарци /07:39 ч./ – с.Хлябово /07:44 ч./ – с.Орлов дол /07:57 ч./ – с.Владимирово /08:07 ч./ – изпълнява се в работни дни и обратно,

с.Владимирово /08:08 ч./ – с.Орлов дол /08:17 ч./ – с.Хлябово /08:30 ч./ – р-н с.Сакарци /08:36 ч./ – Тополовград /08:45 ч./

7.ТОПОЛОВГРАД – С. ВЛАДИМИРОВО

Тополовград /12:00 ч./ – р-н с.Каменна река /12:12 ч./ – с.Орлов дол /12:20 ч./ – с.Владимирово /12:30 ч./ – изпълнява се ежедневно и обратно,

с.Владимирово /12:31 ч./ – с.Орлов дол /12:40 ч./ – р-н с.Каменна река /13:02 ч./ – Тополовград /13:15 ч./

8.ТОПОЛОВГРАД – С.КНЯЖЕВО

Тополовград /06:30 ч./ – с.Княжево /06:55 ч./ , изпълняваща се ежедневно и обратно,

с.Княжево /06:56 ч./ – с.Синапово /07:05 ч./ – Тополовград /07:20 ч./

9.ТОПОЛОВГРАД – С.КНЯЖЕВО

Тополовград /14:00 ч./ – с.Синапово /14:15 ч./ – с.Княжево /14:25 ч./ изпълняваща се ежедневно и обратно,

с.Княжево /14:26 ч./ – Тополовград /14:50 ч./

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

Покана за публично обсъждане на проект за Бюджет 2021 На основание чл.84, ал.2 от Закона за публичните финанси

Покана за публично обсъждане на проект за Бюджет 2021

На основание чл.84, ал.2 от Закона за публичните финанси,

             КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

 кани жителите на общината и представители на бизнеса на 05.02.2021г. от 15.00 часа в залата на Общински съвет Тополовград – 3 етаж в сградата на общинска администрация на

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТА ЗА 2021г.

       Уважаеми съграждани, предстои приемането на бюджета на общината за 2021г. Разработването и приемането на общинския бюджет са част от най-важните решения за бъдещето и те трябва да се вземат с активното участие на гражданите.

          Дневен ред на обсъждането:

        – Представяне на проекта за общински бюджет за 2021г.

        – Становища, мнения и предложения от страна на местната общност.

        – Изготвяне на протокол, който е неразделна част от проекта и   представянето му за разглеждане на заседанията на комисиите към Общинския съвет Тополовград.

       Мнения, препоръки и становища по темата за обсъждане могат да се изпращат на електронната поща  на общината :oba_top.grad@abv.bg , както и в деловодството на Общинска администрация Тополовград.

       Заинтересованите предварително могат да се запознаят с проекта за бюджет от 08.12.2020г. на интернет страницата на Община Тополовград  www.topolovgrad.bg 

Със Заповед № РД-01-52/26.01.2021г. на Министъра на здравеопазването се удължава срока на въведените временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 1.02.2021г. до 30.04.2021г.

Със Заповед № РД-01-52/26.01.2021г. на Министъра на здравеопазването се удължава срока  на въведените временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 1.02.2021г. до 30.04.2021г.   С пълният текст на заповедта може да се запознаете тук:    https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2021/01/26/zapowed-rd-01-52-26-01-2021.pdf   Призоваваме всички граждани да спазват противоепидемични мерки!   Бъдете здрави!

Съобщение относно плащането от ползватели на имоти, с начин на трайно ползване „полски пътища” по КВС и „нефункциониращи канали”, попадащи в определените масиви за ползване на територията на община Тополовград

СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД уведомява всички ползватели на имоти, с начин на трайно ползване „полски пътища” по КВС и „нефункциониращи канали”, попадащи в определените масиви за ползване на територията на община Тополовград, банковата сметка по която могат да заплатят дължимите суми, за стопанската 2020/2021 г., съгласно чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ.

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД:

Банкова сметка:

IBAN: BG61STSA93008400942400

КОД BIC : STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ : 44 42 00

БАНКА ДСК ЕАД клон Тополовград

пл. „Освобождение” № 1

БУЛСТАТ 000970464

МОЛ: БОЖИН БОЖИНОВ

Файлове за изтегляне (доброволни споразумения)-изтегли

Преброяване 2021 ще се състои в периода 7 септември – 3 октомври

Преброяване 2021 ще се състои в периода 7 септември – 3 октомври

Министерският съвет на свое заседание прие решение Преброяването на населението и жилищния фонд в Република България да започне в 0.00 часа на 7 септември 2021 г. и да приключи в 20.00 часа на 3 октомври 2021 година.

Преброяването чрез попълване на електронна преброителна карта ще се проведе по интернет от 0.00 часа на 7 септември 2021 г. до 24.00 часа на 17 септември 2021 година.

Преброяването чрез посещение на преброител на домакинствата, сградите и жилищата ще се извърши от 8.00 часа на 18 септември 2021 г. до 20.00 часа на 3 октомври 2021 година.

Всички данни за населението и жилищния фонд, събрани по време на най-мащабното статистическо изследване, ще се отнасят към 0.00 часа на 7 септември 2021 г., което е т.нар. критичен момент на преброяването.

Промяната в периода на провеждане на Преброяване 2021 се налага поради епидемичното разпространение на COVID-19 и съществуващия риск за здравето на преброителите и преброяваните от тях граждани, тъй като дейността изисква директен контакт с лицата и посещение на домакинствата и жилищата.

Периодът е съобразен с изискванията на Регламент (ЕО) № 763/2008 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕС) № 2017/712 на Комисията най-голямото изчерпателно статистическо изследване да се осъществи през настоящата 2021 г. в целия Европейски съюз.

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ОТ КАНДИДАТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ „СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ“ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНА УСЛУГА „АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА”

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ОТ КАНДИДАТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ „СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ“ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНА УСЛУГА „АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА”

сряда, 20 януари 2021


Със заповед № РД01-0194/15.01.2021 г. на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане в Община Тополовград е разкрита социалната услуга „Асистентска подкрепа” с капацитет 38 потребители. Общината стартира процедура за набиране на социални асистенти, които ще предоставят услугата.

 „Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице, назначено на длъжност „Социален асистент“.

Съгласно Закона за социалните услуги (ЗСУ) потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ са следните целеви групи:

 • Лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
 • Деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

1.  Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбор за длъжност „Социален асистент“:

 • Заявление-декларация (по образец)
 • Документ за самоличност (за справка);
 • Автобиография;
 • Копие на документ за придобита образователно-квалификационна степен за завършено образование;
 • Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер за лишаване от свобода, не е лишено по съответния ред от правото да заема определена позиция и не са му налагани мерки като извършител по Закона за защита от домашното насилие (по образец);
 • Други документи по преценка на кандидата – документи, удостоверяващи успешно преминат курс на обучение за асистент и/или копие от документ, удостоверяващ продължителността на професионален опит (при наличие на такива).

2. Начин на провеждане на подбора:

Допустимост по документи.

3. Място и срок за подаване на документите:

Документи се приемат всеки работен ден от 08:00ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч., считано от 20.01.2020г. в Деловодството на Община Тополовград, на пл. „Освобождение“ №1

Документи по образец за социалната услуга „Асистентска подкрепа“ могат да бъдат изтеглени от прикачените файлове в настоящата публикация в официалната интернет страница на Община Тополовград.

За допълнителна информация – тел. 0885511390, отдел „Хуманитарни и социални дейности“, Община Тополовград.

Документи за изтегляне:

Заявление    (Приложение 1) –изтегли

Декларация (Приложение 2) –изтегли

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ОТ КАНДИДАТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА „АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА“

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ОТ КАНДИДАТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА „АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА“

сряда, 20 януари 2021


Община Тополовград  в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги (ЗСУ) стартира прием на документи от кандидати за потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“.

 „Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице, назначено на длъжност „Социален асистент“.

Съгласно Закона за социалните услуги потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ са следните целеви групи:

 • Лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
 • Деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Кандидатите за потребители заявяват желанието си да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа” по настоящ адрес, като необходимите документи за кандидатстване са следните:

 • Заявление-декларация (по образец);
 • Документ за самоличност (за справка);
 • Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (копие); Медицински протокол на ЛКК (копие); Други медицински документи – актуална епикриза и др. (копие);
 • Пълномощно (в случай, че документите не се подават лично от кандидата за потребител).

Максималната продължителност за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа” от един потребител е до 4 часа дневно, всеки работен ден, съобразно изготвената индивидуална оценка на потребностите.

Документи от кандидатите за потребители, желаещи да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа“, се подават в Деловодството в сградата на Община Тополовград, пл. „Освобождение“ № 1, всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа.

Документи по образец за социалната услуга „Асистентска подкрепа“ могат да бъдат изтеглени от прикачения файл в настоящата публикация.

За допълнителна информация – тел.0885511390, отдел „Хуманитарни и социални дейности“, Община Тополовград.

Документ за изтегляне:

Заявление-декларация (Приложение 1) –изтегли

Важно съобщение от “Водоснабдяване и канализация”ЕООД-Хасково, относно нарушено водоподаване в гр.Тополовград, с.Капитан Петко войвода и с.Орешник

Важно съобщение от “Водоснабдяване и канализация”ЕООД-Хасково, относно нарушено водоподаване в гр.Тополовград, с.Капитан Петко войвода и с.Орешник

На 31.12.2020 г. между Община Тополовград и Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ се подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на дейности по проект BG05M9OP001-6.00

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

ОПЕРAТИВНА ПРОГРАМА

“РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”2014-2020

На 31.12.2020 г. между Община Тополовград и Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ се подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на дейности  по проект BG05M9OP001-6.002-001 „Патронажна грижа  в община Тополовград“.

Проекта е на стойност 208 099.54 лв. с основни дейности:

1.Патронажна грижа;

2.Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности.

Проектът е продължение на изпълнявания от общината договор по процедура BG05M9OP001-2.040 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – К2, К3 и К4 и е с продължителност 12 месеца.

Патронажната грижа за възрастни хора и хора с увреждания ще е вид мобилна форма на социална услуга, която ще се фокусира върху предоставяне на грижа и подкрепа за хората в напреднала възраст в тяхната домашна среда. Услугите, които ще се предоставят на потребителите ще са в зависимост от индивидуалните им потребности и ще се осъществяват по график.

Патронажната грижа ще включва комплекс от услуги, като: помощ в дома (почистване, пране, социални контакти и др.); медицински услуги, недублиращи тези, предоставяни от НЗОК (мерене на кръвно, поставяне на инжекции, смяна на превръзки, контрол върху приема на лекарства и др.); психологическа подкрепа; доставка на храна и хранителни продукти от първа необходимост, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите).

Предоставянето на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги ще допринесе за разширяване на социалните услуги, предоставяни в общността за подобряване качеството на живот на хората от уязвимите групи и/ или техните семейства, както и тези, които са изложени на риск от заразяване с COVID-19.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по проекта е 208 099.54 лв.

При необходимост кандидат-потребителите могат да заявяват желание всеки работен ден от 8.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 часа, до приключване на проектните дейности – м. декември 2021 г., на телефон: 0888722798 – Божана Георгиева, Мариана Стоянова.


Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма“Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, 

приоритетна ос 6″Подкрепа за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и подготовка

за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“”, процедура за изпълнение

на проект BG05M9OP001-6.002-0001 “Патронажна грижа в община Тополовград”