Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Author: admin

Обява за третиране на зелени площи /дезинсекция и дезакаризация/ в границите на гр. Тополовград

О Б Л А С Т   Х А С К О В О

О Б Щ И Н А     Т О П О Л О В Г Р А Д

гр.Тополовград 6560, пл.”Освобождение”№ 1, тел. 0470/5-2280, 5-22-80; факс 0470/5-41-57

e-mail: obshtina@topolovgrad.bg; www.topolowgrad.bg

О Б Я В А

За третиране на зелени площи /дезинсекция и дезакаризация/ в границите на гр. Тополовград

На 13.06.2022г. между 13:00 – 21:30 часа ще бъде извършено третиране на зелените площи в град Тополовград срещу бълхи, комари и кърлежи.

Третираните терени ще бъдат обозначени с информационни табели за вида на използвания препарат, противоотровата, карантинен период, фирмата извършваща третирането и телефон за контакт.

Общинска администрация – Тополовград предупреждава в обработените площи да не влизат хора и животни преди да изтече обозначения карантинен период.

При неблагоприятни метеорологични условия дните за третиране ще бъдат променени.

            Общинска администрация Тополовград