Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

На 11 и 12 юни 2022 година ще се проведе Традиционният народен събор “Света Троица”

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

СЛИВЕНСКА МИТРОПОЛИЯ

ЧИТАЛИЩЕ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ-1894” 

 

СТАТУТ

на Традиционния народен събор “Света Троица”

 

Дата: 11 юни 2022 година Начало: 09.30 часа

           12 юни 2022 година Начало: 09.30 часа

 

Традиционният народен събор се организира ежегодно край манастира “Света Троица” от Община Тополовград, Сливенска митрополия и читалище “Св. Св. Кирил и Методий-1894” – Тополовград.

Целите на Събора са възстановка, съхранение и популяризиране на богатото фолклорно наследство на България.

В събора могат да вземат участие певци, свирачи, танцьори, разказвачи на народни предания, инструментални, певчески, танцови и обредни групи, клубове за народни танци от цялата страна, които изпълняват автентичен български фолклор. Индивидуалните изпълнители и групи представят специфичната за техния регион /населено място/ традиционна култура с характерния словесен, музикален, танцов и пластичен диалект.

Изисквания за участие:

Колективи:

  1. Групи за народни обичаи – 12 минути
  2. Певчески групи – 2 песни – 6 минути
  3. Танцови групи – 3 до 5 танца – 8 минути
  4. Инструментални групи – 2 мелодии – 4 минути
  5. Група разказвачи – 3 до 5 забавни разказа – 5 минути

Индивидуални:

  1. Певци /с или без съпровод/ – 2 песни – 4 минути
  2. Инструменталисти – 2 мелодии – 4 минути
  3. Танцьори – 2 хора – 4 минути
  4. Разказвачи – до 3 забавни разказа – 4 минути 2

Критерии за оценка:

Традиционност на представяне. Индивидуалните певци и

инструменталисти представят две изпълнения – бавна и бърза

песен /мелодия/, а групите – с характерното за региона

отпяване или двуглас.

Местна специфика на слово, персонажи и аксесоари.

Автентично или съвременно шито облекло в народен стил.

/Изключения – само за клубове за народни танци/.

Участниците се разделят на две възрастови групи:

до 16 години

над 16 години

В рамките на Събора ще се проведе Показ на уникални автентични народни премени с класиране.

Изпълненията ще бъдат оценявани от компетентно жури.

На всички участници се връчват грамоти за участие, а на класираните – грамоти и парични премии.

Осигурена е специална награда за непозната автентична песен от региона на Югоизточна Тракия, представена на Събора за първи път. Кандидатите за участие в категория „Непозната песен“ прилагат към заявката за кандидатстване текста на песента.

          Заявките за участие в Събора се изпращат до Организационния комитет в срок до 3 юни 2022 година. Формуляра за кандидатстване може да изтеглите от сайта на Община Тополовград – www.topolovgrad.net

Пристигането и пребиваването на Събора „Света Троица“ е за сметка на организациите, представляващи фолклорните състави.

 

Адреси за кореспонденция:

6560 гр. Тополовград

Област Хасково

Площад “Освобождение” № 1

Общинска администрация

Гергана Стоева – 0882315014

e-mail: prosveta_1@abv.bg

 

Организаторите си запазват правото да фотографират, филмират, записват и излъчват представянето на участниците в събора /цялостно или фрагменти/ с цел реклама и архив на събора.

 

За съставите от община Тополовград Фолклорният празник на Събор „Света Троица“ е междинен етап за участие на Събора на българското народно творчество – Копривщица.

Файлове за изтегляне: