Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Обществено обсъждане на Концепция за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) в Община Тополовград № BG16FFPR003-2.001-0141

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ (КИТИ) В ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД № BG16FFPR003-2.001-0141 „ОБЛАСТ ХАСКОВО КАТО ИНОВАТИВЕН И ДИНАМИЧЕН ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР ЗА ИКОНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ И РАЗВИТИЕ НА КОНГРЕСЕН, СЪБИТИЕН И АЛТЕРНАТИВЕН ТУРИЗЪМ В ЕДИННА ЕКОСИСТЕМА ОТ МЕСТНО, РЕГИОНАЛНО, НАЦИОНАЛНО И МЕЖДУНАРОДНО ЗНАЧЕНИЕ“

Дата на събитието

19.03.2024 г.

Време на провеждане

15:00 ч.

Публични консултации с широката общественост на община Тополовград за преминалата административно съответствие и допустимост Концепция за интегрирано териториално развитие (КИТИ) № BG16FFPR003-2.001-0141 „Област Хасково като иновативен и динамичен логистичен център за икономическа активност и развитие на конгресен, събитиен и алтернативен туризъм в единна екосистема от местно, регионално, национално и международно значение“,  ще се проведе в залата на Общински съвет – Тополовград, гр. Тополовград на 19 март 2024 година, (вторник) от 15:00 ч.

Концепцията включва изпълнението на инфраструктурни инвестиции, спортни, социални и културни инициативи, и устойчиво развитие на региона, и е насочена към преодоляване на икономическото неравенство и липсата на икономически възможности в региона. Тази концепция се стреми да създаде нови работни места, да подкрепи местните предприемачи и да насърчи икономическото развитие чрез туризъм, иновации и селско стопанство.

            Дейностите, които ще се изпълняват на територията на община Тополовград са:

            Дейност 13: Реставрация, консервация и социализация на владетелски дом от елинистическата епоха в м. Татар маша, землище на с. Княжево в община Тополовград.

            Дейност 14: Основен ремонт на общинска сграда – бивше помощно училище, гр. Тополовград и превръщането му в туристически център; Инсталиране на QR кодове, с информация за туристическите обекти в община Тополовград; Програмиране, разработване и интегриране на AI; Организиране на  Международен фестивал на комедийни театри, пантомима и сатира „Велко Кънев“ в Тополовград.

            Дейност 17: Активен живот за възрастните хора и остаряване в добро здраве.

Линк към презентация и анкета на (КИТИ) № BG16FFPR003-2.001-0141 „Област Хасково като иновативен и динамичен логистичен център за икономическа активност и развитие на конгресен, събитиен и алтернативен туризъм в единна екосистема от местно, регионално, национално и международно значение“

Презентация: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02bTrVrwEmpxaeVUPLUnZmapcgBk6KFQJBENCaexbB4CTxPcNUW27qsnRoJewrGoixl&id=100064420671880

Анкета:  https://docs.google.com/forms/d/1yoa2OH4XNvgU3_WgGsKR4buzPrJFzaRs3JC_vV6AU2k/edit

Всяко заинтересовано лице или страна, може да направи препоръки или възражения, по отношение на предложената концепция като попълни анкетата или като ги изпрати на електронната поща на ОИЦ-Хасково: obshtina@topolovgrad.bg

При необходимост от допълнителна информация можете да се свързвате с експерти от  ОИЦ – Хасково като част от Звеното за публични консултации към Регионалния съвет за развитие (РСР) на Южен централен регион (ЮЦР) на телефон: 038/622263

ОИЦ ХАСКОВО И

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД