Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Може да заплатите дължимите данъци и такси лесно и бързо в реално време

Може да заплатите дължимите данъци и такси лесно и бързо в реално време, като за Ваше удобство и за да пестим Вашето време, чрез egov.bg с няколко клика предоставяме възможност за автоматизирана проверка и заплащане на данъчни задължения към Община Тополовград. При автентикиране на потребител в портала на Министерство на електронното управление (egov.bg) и вход в „Моето пространство“ потребителите имат достъп до раздел „Задължения“. Там, освен проверка на задължение за електронни услуги, е налична и услугата „Задължения за местни данъци и такси (МДТ)“. Услугата стартира процес по запитване на всички присъединени към МДТ общини за налични задължения по единния граждански номер (ЕГН) на потребителя. Като отговор на запитването, системата предоставя информация за всички налични задължения за данъци и такси, подредени съгласно алгоритъм по Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК) „От старо към ново“ (невъзможност за заплащане на нови задължения, при наличие на стари задължения). На потребителя се предоставя възможност да заплати избраните задължения чрез Централния виртуален ПОС терминал (ЦВПОС), като за трансакцията не се дължат такси и комисионни. Министерството на електронното управление ще започне кампания за събиране на местни данъци. Ще бъде изпратено съобщение чрез Системата за сигурно електронно връчване с информация за задължения и възможностите за заплащането им. Всички данъчно задължени лица, които имат профил в ССЕВ, ще бъдат уведомени. Лицата, които нямат профил, ще бъдат уведомени за възможността чрез портала egov.bg