Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

„Детски кът“ отново ще посреща децата на служителите от Община Тополовград


„Детски кът“ отново ще посреща децата на служителите от Община Тополовград

 

 От 21.03.2022 г. ще отвори отново врати „Детски кът“, създаден по проект „Осигуряване на почасова грижа на децата на служителите в Община Тополовград” по процедура чрез подбор BG05M9OP001-1.096 „Детски кътове“. Проектът е насочен към осигуряване на почасови грижи за децата на служителите в община Тополовград.

 В обособените отделни зони и създадената приятна среда за работа на децата от различните възрастови групи се осигуряват ежедневни интересни занимания със закупените детски масички, столчета,  игри, пъзели, дъски за рисуване, игри за малки и големи – конструктори, магнити, комплекти за рисуване – флумастери, моливи, бои, пластилини, книжки, енциклопедии и др.

 Посредством изпълнението на проекта на работещите родители, ще се гарантира осигурена грижа за техните деца, дори при настъпване на извънредни обстоятелства. Изпълнението на дейностите по проекта ще подпомогне родителите в грижите за децата им, като по този начин ще допринесе за тяхната по-добра професионална реализация, а от друга страна ще повиши производителността на труда в общината, като се намали броя на закъсненията и отсъствията от работа и се повиши мотивацията на заетите лица (родители), а всичко това резултира в по-качествена заетост. Проектът ще осигури правата на родителите до подходящ достъп до услуги за полагане на грижи за децата им чрез прилагане на допълващи мерки към формалната система на предучилищното и училищното образование.


BG05M9OP001-1.096”Детски кътове“

Проект: “Осигуряване на почасова грижа на децата на служителите в Община Тополовград“

Договор № BG05M9OP001-1.096-0018-С01

Процедурата се осъществява с подкрепата на Европейския социален фонд