Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Пенсионерски клубове

Клуб на пенсионера“- създадени за хората от третата възраст в община Тополовград.

Организацията на работата в тях и издръжката са отговорност на Общината, в частност на служба” Социални дейности “.

Потребителите са мъже и жени в пенсионна възраст, които имат възможност да посещават клубовете всеки работен ден от седмицата. Целта е да се осигури възможност на възрастните хора за по-активен социален живот, социални контакти и преодоляване на изолацията чрез организиране на културни и развлекателни мероприятия. В населенеите места от община Тополовград има десет „ Клуб на пенсионера“, както следва: с.Българска поляна, с.Княжево, с.Мрамор, с.Радовец, с.Светлина, с.Синапово, с.Срем, с.Устрем, с.Хлябово, гр.Тополовград.