Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Избори за НС

Разяснителна кампания /06.07.2021г./

Важно за избирателите!/01.06.2021г./

Приложение № 8-НС Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

изтегли-https://www.cik.bg/upload/156679/Prilojenie+N+8-%D0%9D%D0%A1-Zaiavlenie-nepalnoti.greshki-chl+43+al.1.doc

Всеки избирател може да изиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, допуснати спрямо него, с писмено заявление /по образец/ до кмета на общината, кметството или кметския наместник, не по-късно от 7 дни преди изборния ден /до 03.07.2021 г. включително/.

Приложение № 9-НС Заявление за вписване в избирателния списък в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

изтегли-https://www.cik.bg/upload/156680/Prilojenie+N+9-%D0%9D%D0%A1-Zaiavlenie-vpisvane+v+izb-spisak.doc

Избиратели, които са пропуснати в избирателните списъци за избори за народни представители, както и  тези, за които е отпаднало основанието, на което са били заличени, могат да подадат Заявление за вписване в избирателния списък по образец Приложение № 9-НС.

Приложение 10-НС Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаването на избирателния списък на СИК в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

изтегли-https://www.cik.bg/upload/156681/Prilojenie+N+10-%D0%9D%D0%A1-Zaiavlenie+za+izkluchvane+ot+spisaka+na+zalichenite+lica-chl+39+al+2-6.doc

Всеки избирател, който е включен в Списъка на заличените лица, може да подаде Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаването на избирателния списък на СИК в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., по образец /Приложение № 10-НС/.

Приложение № 11-НС ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за изключване от Списъка на заличените лица от избирател, заявил, че ще гласува извън страната и заличен от избирателния списък по постоянния му адрес на това основание преди предаването на избирателния списък на СИК

изтегли-https://www.cik.bg/upload/156682/Prilojenie+N+11-%D0%9D%D0%A1-Zaiavlenie-deklaraciya+za+izkluchvane+ot+Spisaka+zalicheni+lica-chl++252+al+2+i+chl+39.doc

Всеки избирател, който е включен в Списъка на заличените лица, на основание подадено заявление за гласуване в извън страната, и е заличен от избирателния списък по постоянен адрес, може да подаде заявление.

Приложение № 12-НС Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в избори за народни представители на 11 юли 2021 г.

изтегли-https://www.cik.bg/upload/156683/Prilojenie+N+12-%D0%9D%D0%A1-Zaiavlenie-vpisvane-izbspisak.nastoiasht-adres-chl+39+al+1.doc

ВАЖНО! Приложението се подава от избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места на територията на Република България. Всеки може да поиска да бъде вписан в списъка по настоящият си адрес /различен от постоянният, който е вписан в личната карта/, не по-късно от 14 дни преди изборния ден / 26.06.2021 г. до 17:00 часа /.

Приложение № 14-НС – Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

изтегли-https://www.cik.bg/upload/156685/Prilojenie+N+14-%D0%9D%D0%A1-Zaiavlenie-glasuvane.podvizna-kutiya.doc

Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, могат да заявят желанието си не по-късно от 14 дни преди изборния ден (до 26.06.2021 г. включително).

Приложение №-18-НС ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

изтегли-https://www.cik.bg/upload/156689/Prilojenie+N+18-%D0%9D%D0%A1-Zaiavlenie-deklaratsiya+za+glasuvane+na+drugo+miasto-chl+34+al+1+2+3+i+4.doc

Заявленията се подават до 26.06.2021 г. от лица вписани в избирателния списък по постоянен адрес, които имат издаден един от следните документи:

– Удостоверение за регистриран кандидат за народен представител, издадено от съответната РИК

– Копие от документ за избор/назначаване на член на ЦИК

– Удостоверение за регистрация на наблюдател издадено от ЦИК

– Копие от удостоверение за назначен член на РИК, издадено от ЦИК

Заявленията можете да свалите от сайта на ЦИК: https://www.cik.bg/bg/ns11.07.2021/documents 

Гражданите могат да подават горепосочените заявления всеки работен ден от 08.00  до 17.00 часа:

– в Центъра за информационно обслужване на община Тополовград пл. „Освобождение” № 1;

– в кметствата и кметските наместничества на Община Тополовград.

Чрез сайта на Главна Дирекция “Гражданска Регистрация и Административно Обслужване“- http://www.grao.bg/elections/ може:

-Да подадете искане за гласуване по настоящ адрес по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена за общинските администрации.

-Да подадете удостоверение за гласуване на друго място по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена за общинските администрации.

-Да се информирате за секциите и местата на гласуване. Активиран е служебния достъп на сайта, откъдето общинските администрации могат да извършват:

-Служебни справки в избирателните списъци;

-Обработване на постъпили Заявления за гласуване по настоящ адрес;

-Регистриране на издадено Удостоверение за гласуване на друго място.

Гражданите също така, могат да подадат електронно заявление за гласуване по настоящ адрес , ако населеното място на настоящия им адрес е различно от населеното място на постоянния им адрес, чрез страницата https://regna.grao.bg/.