Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Забележителности

Туристическият потенциал на община Тополовград дава възможност за развитие на различни видове туризъм. Районът разполага с интересни културно–исторически, природни и етнографски ресурси.

Основни зони за отдих и туризъм

Зони за отдих и туризъм са оформени в Сакар планина – Палеокастро, по пътя за връх Вишеград, местност Казанките, манастир „Света Троица, в землищата на села Сакарци и Хлябово и  Долнотунджански пролом – Даркая

Архитектурни забелeжителности:

Терзиева къща – гр.Тополовград

Воденицата – с.Срем

Културно-историческите паметници в района

Община Тополовград има богато културно – историческо наследство. Паметниците на културата в общината са многобройни и разнообразни – от Античността, Средновековието, от периода на борбите за религиозна и национална свобода и др. 

В района са регистрирани 96 паметници на културата, в това число 16 с национално значение. Паметниците с най-голяма културно-историческа стойност в района са:

• Тракийски долмени: Долмените са мегалитни гробници на местното тракийско население от периода ХП-VI в. пр. н.е. В района има интересни долмени /еднокамерни, двукамерни и трикамерни/, които са и с общонационално значение. Разпространени са предимно в южните части на общината. Най-добре запазени са тези в землищата на с. Хлябово – Начови чеири, Бялата трева, Мангър тепе, Стоева круша, Евджика; с. Сакарци – Капаклия, Юргакев егрек, Бакалов кладенец; в местността Куза, Казанките и Солища във високата част на Сакар планина. Част от тях са включени в туристически маршрути в района на общината.

Храм на Слънцето –  Интересен обект е античното светилище на слънцето /с над 160 изпъкнали и вдлъбнати скални слънца и знаци/ и крепостта „Палеокастро“. На този връх и около него има разположени скално тракийско светилище, крепост и селище, като районът е бил обитаван от V век пр. н. е. до Х11 век. Мястото е атрактивно с природни и исторически дадености и е интересно за туристически посещения.

Манастир “Света Троица” – разположен на около 6-7 км от Тополовград, в полите на Сакар планина, един от най-големите манастири в Южна България. Той е местна религиозна светиня и християнски център с национално значение.

Скални християнски храмове – “Вехтата църква” разположена над манастира „Св. Троица“, параклисите „Св. Марина“ в с. Сакарци и „Св. Спас“ северно от град Тополовград и скална църква при с. Маточина;

Скални светилища, по-известни сред които са тези в с. Орешник и с. Хлябово;

Антични и Средновековни селища и крепости, по-известни са тези в с. Устрем, с. Българска поляна, с. Орлов дол, с. Светлина, връх „Вишеград” и крепостта “Вукелон”;

• Православни храмове – църкви и параклиси;

Музейна сбирка в с. Радовец;

• Общински исторически музей в град Тополовград.

За повече информация:http://museum-topolovgrad.eu/