Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Oбявление за набиране на Заявления за участие по процедура BG-RRP-4.023 – „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ по Национален план за възстановяване и устойчивост