Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Уведомление за ИП от Община Тополовград за почистване  на дървесна и храстова растителност на сухия откос на язовир, собственост на Община Тополовград в землището на с.Хлябово, ПИ №77325.92.314