Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Уведомление за ИП за ,,Изграждане на цех за сглобяване на панели за производство на електричество (соларни панели) и фотоволтаична електроцентрала с мощност до 400 kW ‘‘ в поземлен имот с идентификатор 11435.17.18 по КККР на с. Владимирово, Община Тополовград, обл. Хасково, с възложител ,,Биопродукт плюс‘‘ ЕООД