Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Уведомление до земеделските производители обработвали 5 и повече дка,относно подаване на декларация за произведеното зърно през текущата реколтна година

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

 Уважаеми земеделски производители,

 Във връзка с  изискванията на Закона за прилагане на пазарите на земеделските продукти в Европейския съюз и Наредба № 23 от 2015 г. за условията и реда за мониторинг на пазара на зърно,  е необходимо всички земеделски производители обработвали 5 и повече дка да подадат декларация за произведеното зърно през текущата реколтна година. 

 Декларацията се подава в ОД „Земеделие” по местонахождение на площите.

 Начини за подаване:

  • по електронен път;
  • или на хартия.

 Срок за подаване:

  • 30 септември – за обикновена пшеница, твърда пшеница, ечемик, ръж, овес, тритикале и рапица; (Забележка: препоръчвам да се впише всичко произведено до момента на подаване на декларацията).
  • 30 ноември – за царевица, слънчоглед, соя и оризова арпа

 Подаването на декларация в ОД „Земеделие” Хасково може да се извърши по един от следните варианти:

  1. На официалната ел. поща ODZG_Haskovo@mzh.government.bg
  2. По пощата или на ръка на адрес: гр. Хасково, пл. Свобода №5, ет.3, ст. 80
  3. В общинските служби по „Земеделие” на област Хасково (при невъзможност за подаване по описаните в т. 1 и т. 2 варианти)

 

 Приканваме да не се чака последния срок !

 Подробна информация има публикувана в интернет – сайтовете на ОД „Земеделие” Хасково – сектор „Зърно” и на МЗХГ – сектор „Мониторинг на пазара на зърното”

 

 ОД „Земеделие” Хасково