Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Уведомително писмо от РИОСВ-Хасково,относно:Инвестиционно предложение за “Работилница за производство на безалкохолни напитки и преработка и ферментация на малц и малцови продукти” в УПИ VI-425, кв.71 с.Хлябово, общ.Тополовград, обл.Хасково с възложител Дарин Иванов Димитров