Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Търг с явно наддаване  за  продажба  на  имоти – частна общинска собственост

На основание Заповед № 07 /02.01.2024 г.  на Кмета на Община Тополовград,

На основание Заповед № 08 /02.01.2024 г.  на Кмета на Община Тополовград,

На основание Заповед № 09 /02.01.2024 г.  на Кмета на Община Тополовград,

О Б Я В Я В А:

         Търг с явно наддаване  за  продажба  на следните  имоти – частна общинска собственост, а именно:

1.Съгласно  Заповед № 07 /02.01.2024 г.  на Кмета на Община Тополовград

        –  УПИ IX, кв.93А  по ПУП  на гр. Тополовград,  общински  терен  с площ 612 кв.м., АЧОС № 505 / 24.08.2009г.  с начална тръжна цена на имота в размер на 4 700.00 лв. без ДДС, 5 640.00 лв. с ДДС.

       –  УПИ X, кв.93А  по ПУП  на гр. Тополовград,  общински  терен  с площ 1192 кв.м., АЧОС № 506 / 24.08.2009г. с начална тръжна цена на имота в  размер на  9170.00 лв. без ДДС,  11 004.00 лв. с ДДС.

       –  УПИ XI, кв.93А  по ПУП  на гр. Тополовград,  общински  терен  с площ 1024 кв.м., АЧОС № 507 / 24.08.2009г. с начална тръжна цена на имота в размер на 7 880.00 лв. без ДДС,  9 456.00 лв. с ДДС.

       –  УПИ XII, кв.93А  по ПУП  на гр. Тополовград,  общински  терен  с площ 56 кв.м., АЧОС № 508 / 24.08.2009г. с начална тръжна цена на имота в  размер на 430.00 лв. без ДДС,  516.00 лв. с ДДС.

2.Съгласно Заповед № 08 /02.01.2024 г.  на Кмета на Община Тополовград

–  УПИ II- 116, кв.3  по ПУП на с.Радовец, общински терен с площ 1160 кв.м., съгласно АЧОС № 7897 / 07.09.2023г. с начална тръжна цена на имота в размер на 3650,00 лв. без ДДС и  4380,00 лв. с ДДС.

          3.Съгласно Заповед № 09 /02.01.2024 г.  на Кмета на Община Тополовград

        –  УПИ III, кв.146  по ПУП  на гр. Тополовград,  общински  терен  с площ 748 кв.м. – АЧОС № 501 / 24.08.2009г. с начална тръжна цена на имота в размер на  5 750.00 лв. без ДДС, 6 900.00 лв. с ДДС.

        –  УПИ IV, кв.146  по ПУП  на гр. Тополовград,  общински  терен  с площ 794 кв.м. – АЧОС № 502 / 24.08.2009г.с  начална тръжна цена на имота в размер на 6 100.00 лв. без ДДС, 7 320.00 лв. с ДДС.

       –  УПИ V, кв.146  по ПУП  на гр. Тополовград,  общински  терен  с площ 1008 кв.м. – АЧОС № 503 / 24.08.2009г. с начална тръжна цена на имота в размер на 7 750.00 лв. без ДДС, 9 300.00 лв. с ДДС.

       –  УПИ VI, кв.146  по ПУП  на гр. Тополовград,  общински  терен  с площ 746 кв.м. – АЧОС № 504 / 24.08.2009г. с начална тръжна цена на имота  в размер на  5 740.00 лв. без ДДС, 6 888.00 лв. с ДДС.           

         Търгът за имотите ще се проведе както  следва:

1.Съгласно Заповед №07/02.01.24г.- 23.01.24г. от 14.00ч. в  залата на ОбС-Тополовград.

2.Съгласно Заповед №08/02.01.24г.– 23.01.24г. от14.30ч. в  залата на ОбС-Тополовград.

3.Съгласно Заповед № 09 /02.01.24г.- 23.01.24г. от 13.30ч. в залата на ОбС-Тополовград.

       При липса на кандидати ще се проведе повторен търг на 30.01.2024 г. от 13.30 ч. в залата на ОбС-Тополовград.

      Депозит в размер на 10 % от  началната тръжна  цена на имотите да се внесе в касата на ОбА.

   Тръжната документация ще се закупува от стая № 1 на ОбА- център за информация и услуги  срещу цена 50.00 лв. без ДДС, 60.00 лв. с ДДС.

      Документи за участие в търга ще се приемат в стая № 1 на ОбА-център за информация и услуги до 16.00 часа на  22.01.2024 г ,съответно до 16.00 ч. на 29.01.2024г.

      Оглед на имота: всеки работен ден до 22.01.2024 г., съответно до 29.01.2024г.

                           За информация: тел. 0470 / 5 33 45