Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Търг с явно наддаване, за продажба на МПС –та общинска собственост

На основание Заповед  № 227 / 07.04.2022 г. на Kмета на Община Тополовград

 

О Б Я В Я В А

 

          Да се  организира и проведе търг с явно наддаване, за продажба на следните МПС – общинска собственост:

 

  1. Мотоциклет „ЧЗ 350“, с рег № Х 16 60 В, рама № 36078, двигател: №37101, гориво : БЕНЗИН, мощност:13 kW, обем 350 куб.см, 1+ 1 местен. с  начална тръжна цена 60.00  лева без ДДС, 72.00  лева с ДДС;
  2. Лек автомобил, марка“Фолксваген” , модел: „Пасат”с рег.№ Х 32 00 ВА, рама: WWWZZZ3BZ3P207810, двигател :№ AWT103665, тип: СЕДАН, 4 + 1 местен, цвят: сив металик, мощност:110 kW, обем: 1800 куб.см, гориво: Бензин с  начална тръжна цена 1020.00  лева без ДДС, 1224. 00 лева с ДДС.

          Търгът да се проведе на 27.04.2022 г. от 14.00 часа в залата на Общински съвет – Тополовград.

          При липса на кандидати, повторен търг да се проведе на 04.05.2022г. от 14.00 часа в залата на Общински съвет – Тополовград.

          Депозит в размер на 10 % от началната тръжна цена с ДДС се внася в касата на Об.А Тополовград, гр.Тополовград , пл.”Освобождение” № 1.

          Тръжна документация се получава от стая №1 на Об.А – Център за информация и услуги  срещу цена  40.00 лв.без ДДС, 48.00 лв.с ДДС за всеки отделен автомобил.

Документи за участие в търга да се приемат в стая №1 на Об.А – Център за информация и услуги, гише ”Деловодство” до 16.00 часа на  26.04.2022 г.,съответно до 16.00 часа на 03.05. 2022 г..

          Оглед на мотоциклет „ЧЗ 350“, с рег № Х 16 60 В (в открит гараж в двора на Община Тополовград, гр.Тополовград – пл.”Освобождение” №1)  –  всеки работен ден, предхождащ обявените дати за провеждане на търговете.

          Оглед на лек автомобил, марка“Фолксваген” , модел: „Пасат”с рег.№ Х 32 00 ВА (в открит гараж в двора на Община Тополовград, гр.Тополовград – пл.”Освобождение” №1)  –  всеки работен ден, предхождащ обявените дати за провеждане на търговете.

 

          За информация : тел. 0897584499, стая № 24 в сградата на Об.А – Тополовград.