Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Търг с явно наддаване за продажба на МПС – общинска собственост

На основание Заповед № 88 / 07.02.2022 г. на Кмета на Община Тополовград

 

О Б Я В Я В А

 

          Търг с явно наддаване за продажба на следнoто МПС – общинска собственост:         

       1. Лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „С 500“ с рег.№ Х 00 09 ВХ, гориво: бензин / втечнен нефтен газ с  начална тръжна цена 00 лева без ДДС, 2448.00 лева с ДДС ;

          Търгът да се проведе на 23.02.2022 г. от 14.00 часа в залата на Общински съвет – Тополовград.

          При липса на кандидати, повторен търг да се проведе на 02.03.2022 г.  от 14.00 часа в залата на Общински съвет – Тополовград.

          Депозит в размер на 10 % от началната тръжна цена с ДДС се внася в касата на Об.А Тополовград, гр.Тополовград , пл.”Освобождение” № 1.

          Тръжна документация се получава от стая №1 на Об.А – Център за информация и услуги  срещу цена  40.00 лв.без ДДС, 48.00 лв.с ДДС.

           Документи за участие в търга да се приемат в стая №1 на Об.А – Център за информация и услуги, гише ”Деловодство” до 16.00 часа на  22.02.2022 г.  и на            01.03.2022 г. 

Оглед на лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „С 500“  (в открит гараж в двора на Община Тополовград, гр.Тополовград – пл.”Освобождение” №1) –  всеки работен ден, предхождащ обявените дати за провеждане на търговете.

 

          За информация : тел. 0897584499, стая № 24 в сградата на Об.А – Тополовград.