Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Търг с явно наддаване за продажба на мпс-та-общинска собственост

На основание Заповед № 319 / 16.06.2021 г. на Зам.-кмета на Община Тополовград /съгласно Заповед № 706/18.11.2019 г./

 

О Б Я В Я В А

 

         Търг с явно наддаване за продажба на следните МПС – общинска собственост:        

         1. Автобус, “Исузу Евро Тюркоаз” с рег. № СА 97 89 HH, гориво: дизел с начална тръжна цена 11 760.00 лева без ДДС, 14 112.00 лева с ДДС;

         2. Лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „С 500“ с рег.№ Х 00 09 ВХ, гориво: бензин / втечнен нефтен газ с начална тръжна цена 2400.00 лева без ДДС, 2880.00 лева с ДДС;

           Търгът да се проведе на 05.07.2021 г. от 14.00 часа в залата на Общински съвет – Тополовград.

         При липса на кандидати, повторни търгове да се проведат на: 12.07.2021г. и на 16.07.2021 г. от 14.00 часа в залата на Общински съвет – Тополовград.

         Депозит в размер на 10 % от началната тръжна цена с ДДС се внася в касата на Об.А Тополовград, гр.Тополовград , пл.”Освобождение” № 1.

         Тръжна документация се получава от стая №1 на Об.А – Център за информация и услуги срещу цена 40.00 лв.без ДДС, 48.00 лв.с ДДС за всеки отделен автомобил.

         Документи за участие в търга да се приемат в стая №1 на Об.А – Център за информация и услуги, гише ”Деловодство”до 16.00 часа на 02.07.2021 г.,съответно до 16.00 часа на 09.07. 2021 г.и на 15.07.2021 г.

Оглед на автобус “Исузу Евро Тюркоаз” ( в база „Пирин“ гр. Хасково) – всеки работен ден, предхождащ обявените дати за провеждане на търговете.

Оглед на лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „С 500“ (в открит гараж в двора на Община Тополовград, гр.Тополовград – пл.”Освобождение” №1) – всеки работен ден, предхождащ обявените дати за провеждане на търговете.

 

         За информация : тел. 0885 305 256, стая № 24 в сградата на Об.А – Тополовград.