Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Търг с явно наддаване за  отдаване    под наем на земеделски земи – частна общинска собственост  с н.т.п. “нива” и „друг вид. нива“, за срок 10 / десет / години, за имоти  находящи се в землището на с. Мрамор и с. Орешник, общ. Тополовград