Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи – частна общинска собственост с н.т.п. “нива” , „из. нива“, „ друг вид нива“, за срок 10 / десет / години, за имоти находящи се в землището на гр. Тополовград, с. Българска поляна, с. Орешник, с. Присадец, с. Филипово, с. Синапово, с. Срем, с. Устрем, с. Хлябово, с. Чукарово, общ. Тополовград