Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи – частна общинска собственост с н.т.п. “нива”, за срок 10 / десет / години, за имоти находящи се в землището на с.Орлов дол