Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти-земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ-частна общинска собственост, с н.т.п.”нива”, „из. нива“, „др. вид земеделска земя“, за срок 10 /десет/ стопански години, считано от 01.10.2022 г., в землището на гр.Тополовград, общ.Тополовград.

О Б Л А С Т   Х А С К О В О

О Б Щ И Н А     Т О П О Л О В Г Р А Д

гр. Тополовград 6560, пл.”Освобождение”№ 1, тел. 0470/5-22-80; факс 0470/5-41-57

email: obshtina@topolovgrad.bg; www.topolovgrad.bg

На основание Заповед № 423/30.06.2022 г.  на Кмета на Община Тополовград

ОБЯВЯВАМ :

      Търг с явно наддаване за отдаване под наем  на  имоти- земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ-частна общинска собственост, с н.т.п.”нива”, „из. нива“, „др. вид земеделска земя“,  за срок  10  /десет/ стопански години, считано от 01.10.2022 г., в  землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград,  както следва:

1. Имот № 72761.52.339, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 10651 кв.м.,  Х – та категория, с н.т.п. „др. вид земеделска земя“,  местност „Старите лозя”, одобрен със Заповед № РД-11-425/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7574/30.06.2022 г.,  с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на 42.60 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / – 4.26 лв.

2. Имот № 72761.52.457, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 1762 кв.м.,  Х – та категория, с н.т.п. „нива“,  местност „Старите лозя”, одобрен със Заповед № РД-11-425/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7555/23.06.2022 г.,  с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на 7.05 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / – 0.70 лв.

3. Имот № 72761.54.62, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 1177 кв.м.,  Х – та категория, с н.т.п. „нива“, местност „Плочест”, одобрен със Заповед № РД-11-424/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7478/18.05.2022 г., с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на  4.71  лв./г., депозит за участие в търг /10 % / – 0.47 лв.

4. Имот № 72761.54.240, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 3494 кв.м.,  Х – та категория, с н.т.п. „нива“,  местност „Плочест”, одобрен със Заповед № РД-11-424/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7522/25.05.2022 г., с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на  13.98  лв./г., депозит за участие в търг /10 % / – 1.40 лв.

5. Имот № 72761.54.255, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 1349 кв.м.,  Х – та категория, с н.т.п. „нива, местност „Плочест”, одобрен със Заповед № РД-11-424/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7511/25.05.2022 г., с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на  5.40 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / – 0.54 лв.

6. Имот № 72761.54.263, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 1254 кв.м.,  Х – та категория, с н.т.п. „нива“,  местност „Плочест”, одобрен със Заповед № РД-11-424/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7516/25.05.2022 г.,  с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на  5.02 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / – 0.50 лв.

7. Имот № 72761.54.283, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 1015 кв.м.,  Х – та категория, с н.т.п. „нива“,  местност „Плочест”, одобрен със Заповед № РД-11-424/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7521/25.05.2022 г.,  с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на  4.06 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / – 0.41 лв.

8. Имот № 72761.54.291, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 1720 кв.м.,  Х – та категория, с н.т.п. „из. нива“,  местност „Плочест”, одобрен със Заповед № РД-11-424/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7530/08.06.2022 г.,  с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на 6.88 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / – 0.69 лв.

9. Имот № 72761.54.292, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 1229 кв.м.,  Х – та категория, с н.т.п. „нива“, местност „Плочест”, одобрен със Заповед № РД-11-424/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7529/08.06.2022 г.,  с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на 4.92 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / – 0.49 лв.

10. Имот № 72761.54.293, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 1177 кв.м.,  Х – та категория, с н.т.п. „нива“, местност „Плочест”, одобрен със Заповед № РД-11-424/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7528/07.06.2022 г.,  с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на 4.71 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / – 0.47 лв.

11. Имот № 72761.54.373, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 1763 кв.м.,  Х – та категория, с н.т.п. „из. нива“, местност  „Плочест”, одобрен със Заповед № РД-11-424/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7536/16.06.2022 г.,  с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на 7.05 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / – 0.71 лв.

12. Имот № 72761.54.411, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 3890 кв.м.,  Х – та категория, с н.т.п. „из. нива“,  местност  „Плочест”, одобрен със Заповед № РД-11-424/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №5567 зз/04.07.2014 г.,  с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на 15.56 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / – 1.56 лв.

13. Имот № 72761.54.419, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 2429 кв.м.,  Х – та категория, с н.т.п. „нива“,  местност „Плочест”, одобрен със Заповед № РД-11-424/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7538/17.06.2022 г.,  с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на 9.72 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / – 0.97 лв.

14. Имот № 72761.54.486, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 1318 кв.м.,  Х – та категория, с н.т.п. „нива“, местност „Плочест”, одобрен със Заповед № РД-11-424/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7537/17.06.2022 г.,  с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на 5.27 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / – 0.53 лв.

15. Имот № 72761.54.501, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 1851 кв.м.,  Х – та категория, с н.т.п. „нива“,  местност „Плочест”, одобрен със Заповед № РД-11-424/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7531/09.06.2022 г.,  с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на 7.40 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / – 0.74 лв.

16. Имот № 72761.54.543, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 1993 кв.м.,  Х – та категория, с н.т.п. „нива“, местност „Плочест”, одобрен със Заповед № РД-11-424/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7534/09.06.2022 г.,  с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на 7.97 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / – 0.80 лв.

17. Имот № 72761.54.559, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 1027 кв.м.,  Х – та категория, с н.т.п. „нива“, местност „Плочест”, одобрен със Заповед № РД-11-424/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7533/09.06.2022 г.,  с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на 4.11 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / – 0.41 лв.

18. Имот № 72761.54.573, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 4858 кв.м.,  Х – та категория, с н.т.п. „из. нива“, местност  „Плочест”, одобрен със Заповед № РД-11-424/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7556/23.06.2022 г.,  с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на 19.43 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / – 1.94 лв.

19. Имот № 72761.54.578, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 1380 кв.м.,  Х – та категория, с н.т.п. „нива“, местност  „Плочест”, одобрен със Заповед № РД-11-424/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7532/09.06.2022 г.,  с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на 5.52 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / – 0.55 лв.

Забележка:

Наемодателят запазва правото си да продаде имота/ите на трети лица в срока на договора.

           Началните годишни наемни цени за земеделските имоти, са определени съгласно Решение №

        241 по т.2 от Протокол №21/30.03.2017 г. на ОбС – Тополовград.

           Търгът  да се проведе на 18.07.2022 г. от 14:00 ч. в  залата на ОбС Тополовград.

           При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 25.07.2022 г. от 14:00 ч.  в  залата

        на ОбС Тополовград.

           ДЕПОЗИТ в размер на 10% от началната годишна тръжна  наемна цена за всеки поземлен имот,

        да   се внесе в касата на ОбА, преди  датата на провеждане на търга.

           ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ за всеки отделен имот, се закупува  от центъра за информация,

        гише № 1, срещу 30,00 лв. без ДДС  /36,00 лв. с ДДС/ .

           КРАЕН СРОК за подаване на документи за участието в търга–до 16:00    часа на 15.07.2022 г.  

        и  съответно до 16:00 часа на 22.07.2022 г.                                             

       СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ:

         Към момента на сключване на ДОГОВОРА за НАЕМ, първата годишна  наемна вноска, да

     бъде изплатена изцяло .

  ОГЛЕД  на имотите, всеки работен ден до датата, предхождаща датата  на търговете. 

  За информация-тел. 0470/5-33-45