Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Търг с явно наддаване  за отдаване под наем на общински терени – частна собственост, за разполагане на преместваеми  обекти – гаражни клетки, за срок от 10 ( десет ) години и за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, за  срок от 10 /десет/ години и с период от пет месеца в годината от 01 май до 30 септември

На основание Заповед № 386/28.05.2024г.  на Кмета на Община Тополовград,

На основание Заповед № 390/30.05.2024 г.  на Кмета на Община Тополовград,

 

О Б Я В Я В А:

            1.По Заповед №386/28.05.2024г.

Търг с явно наддаване  за отдаване под наем на общински терени – частна собственост, за разполагане на преместваеми  обекти – гаражни клетки, за срок от 10 ( десет ) години, а именно:

1.Петно №1, размери 3/5,5м., квадратура 16,50 кв.м. с начална месечна наемна цена  4,13 лв. без ДДС, 4,95 лв. с ДДС., находящо се в УПИ I в кв.72 по ПУП на гр.Тополовград, АЧОС №7247/11.06.2021г.

2.Петно №2, размери 3/5,5м., квадратура 16,50 кв.м. с начална месечна наемна цена  4,13 лв. без ДДС, 4,95 лв. с ДДС., находящо се в УПИ I в кв.72 по ПУП на гр.Тополовград, АЧОС №7247/11.06.2021г.

2.По Заповед №390/30.05.2024г.

Търг с явно наддаване, за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, за  срок от 10 /десет/ години и с период от пет месеца в годината от 01 май до 30 септември а именно:

     -Общински терен с площ 60 кв.м. , находящо се в кв. 75 по ПУП на гр. Тополовград, за разполагане на преместваем обект за търговска дейност – слънцезащитно съоръжение, при начална тръжна месечна  наемна цена 96.00 лв. без ДДС, 115.20лв.  с ДДС.

  1. 3. Търговете за отдаване под наем на общинските терени ще се проведат  в залата на Общински съвет-Тополовград както  следва:

3.1.По Заповед №386/28.05.2024г.-на 20.06.2024г. от 13.30ч., при липса на кандидати повторен търг на 25.06.2024г. от 13.30ч.

3.2.По Заповед №390/30.05.2024г.-на 20.06.2024г. от 15.00ч., при липса на кандидати повторен търг на 27.05.2024г. от 15.00ч.

4.Депозит в размер на 10 % от  началната тръжна  цена на имотите да се внесе в касата на ОбА.

5.Тръжната документация  се закупува от стая № 1 на ОбА- център за информация и услуги  срещу цена 50.00 лв. без ДДС, 60.00 лв. с ДДС.

 

6.Документи за участие в търга ще се приемат в стая № 1 на ОбА-център за информация и услуги, както следва:

-до 16.00 часа на  19.06.2024 г. ,съответно до 16.00 ч. на 24.06.2024 г. за терените по Заповед №386/28.05.2024г.;

 –до 16.00ч. на 19.06.2024г., съответно до 16.00ч. на 26.06.2024г. за имотите по Заповед №390/30.05.2024г.

 

            7.Оглед на имотите: всеки работен ден до деня предхождаш датата на търга.