Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Търг с явно наддаване за отдаване под наем  на земеделски земи – частна общинска собственост с н.т.п. “нива”, за срок  10 /десет/ стопански години, считано от 01.10.2023 г., за имот, находящ се в землището на  гр. Тополовград,  общ. Тополовград