Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Съобщение за публично обявяване, съгласно чл.62а, ал.1 и ал.2 от Закона за водите за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект-р.Тунджа, представляваща ПИ с идентификатор 27382.78.103, 27382.78.215, 37407.30.321 с Н.Т.П “водно течение, река”