Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Съобщение за публично обявяване за отрита процедура за продължаване срока на действие и изменение на разрешително за ползване на воден обект -река Тунджа за заустване на производсвени отпадъчни води, ПИ с идентификатор 75191.69.326 с Н.Т.П. “водно течение,река”