Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Списък на допуснати и недопуснати кандидати на конкурса за длъжността “Директор на Общински исторически музей – Тополовград”

 

С П И С Ъ К 

на допуснати и недопуснати кандидати на конкурса

за длъжността Директор на „Общински исторически музей – гр. Тополовград”

 

            На основание протокол от 18.05.2022 год. относно работата на комисия по провеждане на първи етап от конкурса, назначена със Заповед № 206/30.03.2022 г. на Кмета на община Тополовград:

  1. ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ:
  • ВЕСЕЛИН СТОЯНОВ КЪЛВАЧЕВ;
  1. НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ: НЯМА

Допуснатият кандидат ще бъде уведомен допълнително за датата, часа и мястото на провеждане на втория етап от конкурса.