Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Решение № XA-EO-23/2022г. на РИОСВ-Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за”Изработване на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване на ПИ с пл.№1787 по ПУП на гр.Тополовград,общ.Тополовград, обл.Хасково с цел изграждане на фотоволтаична централа с мощност до 1,5 MW”