Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Решение № ХА-EO-118/2023г. на директора на РИОСВ-Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за ” Проект за частична промяна на ПУП-ПРЗ в обхват ПИ с пл.№ 1491 (УПИ XII-1491), кв.123 по плана на гр.Тополовград, общ.Тополовград, обл.Хасково” с възложител “Роял Меджик” ЕООД