Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Решение № ХА-EO-112/2023г. на директора на РИОСВ-Хасково за преценяване необходимостта от извършване на ЕО на “ПУП-ПРЗ за ПИ №23 по плана на с.Сакарци, общ.Тополовград” с възложител Доньо Стайков