Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Решение № ХА-22-П/2023г. на директора на РИОСВ-Хасково за прекратяване на започналото административно производство по уведомление за инвестиционно предложение с вх.№ ПД-508/21.03.2023г. за “Изграждане на навес към съществуваща стопанска постройка” в поземлен имот с идентификатор 07346.79.12 по КККР на с.Бълграска поляна, общ. Тополовград, обл.Хасково