Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Решение № ХА-2-ПР/2023г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за “Изграждане на цех за сглобяване на панели за производство на електричество (соларни панели) и фотоволтаична електроцентрала с мощност до 400kW за собствени нужди и продажба” в поземлен имот с идентификатор 11435.17.18 по KKKР на с.Владимирово, общ.Тополовград, обл.Хасково с възложител:”БИОПРОДУКТ ПЛЮС”ЕООД