Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Решение № ХА-ЕА-27/2023г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за “Частична промяна на ПУП-ПРЗ с цел промяна предназначението на имота за изграждане на кабелна линия фотоволтаична електроцентрала с мощност до 30 kWp в УПИ VII-85,86,87 и 88, кв.11-с.Капитан Петко Войвода, общ.Тополовград