Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Решение за преценяване необходимостта от извършване на ЕО за „Изменение на ПУП-ПРЗ на ПИ 132(УПИ II-132,УПИ III-132, УПИ IV-132, УПИ V-132) кв.23 с.Княжево, общ.Тополовград, обл.Хасково с цел изграждане на два броя ФЕЦ с обща мощност до 398 kW и план схема на кабелно трасе НН (два броя) за присъединяване на ФЕЦ”