Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Решение за преценяване необходимостта от извършване на ЕО за „Изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ X-12, УПИ XIV-12, УПИ XV-12 кв.1 с.Синапово, общ.Тополовград, обл.Хасково с цел изграждане на ФЕЦ и план схема на кабелно трасе НН за присъединяване на ФЕЦ