Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Решение за преценяване необходимостта от извършване на ЕО за „Изменение на ПУП-ПРЗ на ПИ 257, кв.32 с.Княжево, общ.Тополовград, обл.Хасково с цел изграждане на ФЕЦ и план схема на кабелно трасе НН за присъединяване на ФЕЦ