Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за ,,Програма за опазване на околната среда на Община Тополовград 2021-2027 г.” с раздел ,,Лечебни разстения” и ,,Програма за управление на отпадъците на Община Тополовград 2021-2027 г.”